CARDIOLOGIA

  • CARDIOLOGIA
    CARDIOLOGIA

Descripció de serveis:

  1. Visites: primeres visites i seguiment cardiològic.
  2. Electrocardiografia: prova que informa primordialment dels aspectes elèctrics del cor i indirectament d’altres aspectes d’interès.
  3. Holter: registre d’electrocardiograma habitualment de 24 hores per a l’anàlisi específic de trastorns del ritme cardíac.
  4. Ecocardiograma doppler color: prova d’ imatge cardíaca que informa de l’anatomia cardíaca, de la morfologia valvular i del funcionament general, així com d’altres molts paràmetres de gran interès en cardiologia.
  5. Ergometria, Prova d’Esforç: prova que informa d’aspectes dinàmics del cor: capacitat funcional, resposta tensionar, arítmies i reserva coronària.
  6. Holter de tensió arterial, (MAPA): registre de tensió arterial de 24 hores per a una anàlisi fiable ambulatori de la tensió i del control de la mateixa amb la teràpia que s’estigui utilitzant.