DIAGNÓSTIC PER IMATGE

  • DIAGNÓSTIC PER IMATGE
    DIAGNÓSTIC PER IMATGE

Ressonáncia magnètica
És una exploració de diagnòstic que permet d’obtenir imatges de l’organisme de forma incruenta, sense emetre radiacions ionitzants i en qualsevol pla de l’espai, basant-se en les propietats magnètiques que posseeixen els nuclis atòmics. Posseeix la capacitat de diferenciar millor que qualsevol altra prova de radiologia les distintes estructures anatòmiques. Poden afegir-se contrastos paramagnètics com el gadolini per delimitar encara més les diferents estructures del cos.

 

Tomografia axial computaritzada
També és coneguda com TAC o escàner, és una prova de diagnòstic radiològic que utilitza rajos X, obtenint múltiples imatges del cos humà en forma de seccions que, posteriorment, poden ser tractades mitjançant una computadora arribant a produir imatges en qualsevol pla de l’espai i imatges tridimensionals. En molts casos és necessari l’ús de contrastos intravenosos, que permetran una millor resolució de les imatges i la caracterització de moltes lesions.

Radiografia
Els rajos X són una forma de radiació electromagnètica amb gran energia, que poden penetrar a través del cos humà i produir una imatge en una placa de fotografia. En aquest recorregut la radiació serà atenuada en funció de les diferents densitats de les estructures que travessin, cosa que es posarà de manifest en la placa fotogràfica en forma de diferents tons de grisos.

Ecografia
Tècnica de diagnòstic que utilitza els ultrasons (ona acústica que té una freqüència por sobre del límit perceptible per l’oïda humana) per formar imatges. Un petit instrument anomenat transductor emet ultrasons. Aquestes ones sonores d’alta freqüència es transmeten cap a l’àrea del cos sota estudi i es rep el seu eco. El transductor recull l’eco de les ones sonores i una computadora converteix aquest eco en una imatge que apareix en la pantalla de la computadora. L’ecografia no utilitza rajos X, per la qual cosa és un mètode ideal per a estudis obstètrics.

Mamografia
La mamografia és una exploració diagnòstica d’imatge que utilitza rajos X. Permet caracteritzar algunes de les lesions trobades en l’exploració física i detectar lesions que no són evidents a la palpació. Per això, és el mètode d’elecció per a la detecció precoç del càncer de mama (screening).

Ortopantomografia
Mètode de diagnòstic per la imatge que utilitza rajos X i que es realitza en un aparell específic anomenat ortopantomògraf. Produeix una radiografia panoràmica que inclou els maxil·lars, la mandíbula i les dents, sent de primordial utilitat en l’àrea dentomaxil·lomandibular.

Densitometria ossia
La Densitometria òssia és una prova per determinar la densitat òssia amb el propòsit de diagnosticar osteoporosi. Es pot fer amb rajos X, ultrasons o isòtops radioactius.