DIGESTIU

  • DIGESTIU
    DIGESTIU

Fibrocolonoscòpia

Estudi mitjançant endoscòpia de la mucosa de l’intestí gros i última porció de l’intestí prim per a descartar lesions, pòlips, malalties inflamatòries, tumors…

S’ha pot realitzar amb sedació: S’utilitza anestèsic intravenós d’acció curta, que evita la sensació de dolor i disconformitat de la prova.

Gastroscòpia

Estudi mitjançant endoscòpia de la mucosa de rinofaringe, epiglotis, esòfag, estómac i duodè per a descartar–ne lesions com úlceres, tumors, pòlips…

Aquesta prova igual que l’anterior es pot realitzar amb sedació.

Test de l’Alè

Estudi mitjançant test de l’aire espirat amb urea marcada amb C13 de la presència de l’Helicobacter Pylori en el estómac (germen relacionat amb la gastritis, úlceres i determinats tumors).