ESPECIALITAT TRAUMATOLOGIA

 • ESPECIALITAT TRAUMATOLOGIA
  ESPECIALITAT TRAUMATOLOGIA

El nostre equip està a la vostra completa disposició per a valorar i tractar tota la patologia traumatológica:

 • Cintura escapular:
  • Fractura de clavícula, omóplato.
  • Esquinços, luxacions i fractures de muscle.
  • Lesions del manguito dels rotadores (tendinitis o trencament de supraespinoso…).
 • Membre superior:
  • Fractura de húmero, fractura de colze, cúbito, ràdio, fractures de canell (fractura de Colles…), fractures de la mà i dels dits.
  • Esquinços i luxacions de colze, canell, mà i dits.
  • Trencaments, estrips o seccions dels tendons de la mà i els dits
  • Tendinopatías (tendinitis de De Quervain…).
  • Necrosis avascular (osteonecrosis postraumática del semilunar o malaltia de Kienböck…).
  • Epifisiolisis radial (nens).
 • Cintura pélvica:
  • Fractura de pelvis.
  • Fractura de maluc.
  • Luxació de maluc.
 • Membre inferior:
  • Fractura de fémur, fractura de genoll, tèbia, peroné, fractura de turmell, fractures del peu i dels dits.
  • Esquinços de genoll: LCA (lligament croat anterior), LCP (lligament croat posterior), LLI (lligament lateral intern), LLE (lligament lateral extern).
  • Lesions dels meniscos (trencament, desinserción…) .
  • Luxació de genoll, luxació tibioperonea superior, luxació de ròtula, luxació de turmell, luxació del peu, luxació dels dits.
  • Laxitud crònica de genoll.
  • Lesions cartilaginosas del genoll.
  • Trencament, tendinitis del tendó rotuliano.
  • Esquinç de turmell, esquinç del peu, esquinç dels dits.
  • Trencament, tendinitis del tendó d’Aquil·les.
  • Osteocondritis.
  • Trencaments, estrips o seccions dels tendons de la mà i els dits.
 • Tórax:
  • Contusions, fractures i esquinços costales.
  • Fractures de esternón.
 • Columna vertebral:
  • Fractures i luxacions cervicales, dorsals i lumbares.
  • Accidents de tràfic (lesions i seqüeles): esquinç cervical (cop de fuet cervical o whiplash), esquinç dorsal, esquinç lumbar.
 • Esfera crani-cervical:
  • Disfuncions de la ATM (articulació temporomandibular).