MEDICINA ESPORTIVA

  • MEDICINA ESPORTIVA
    MEDICINA ESPORTIVA

Camp de la Medicina que s’ocupa de la valoració de la aptitud física i el diagnòstic i tractament de les lesions sofertes durant la pràctica d’activitats esportives. També s’ocupa del tractament i recuperació de diferents patologies por mitjà de l’exercici físic.

Prova d’esforç:

La prova d’esforç és un estudi comú que s’utilitza per diagnosticar la malaltia arterial coronària. Permet veure com funciona el cor durant l’exercici.

Les proves d’esforç també s’anomenen proves d’esforç físic, proves de tolerància a l’exercici, ergometries, electrocardiografies d’esforç o ECG d’esforç.

Durant la prova d’esforç, també pot realitzar-se una ecocardiografia. Amb aquests estudis és possible d’obtenir més informació sobre l’estructura i el flux sanguini del cor.

Durant la prova d’esforç, es porten al pit petits elèctrodes. Els elèctrodes estan connectats a cables anomenats derivacions que alhora estan connectats a una màquina que té una pantalla de televisió que registra l’activitat elèctrica del cor (ECG). Aquesta pantalla també pot mostrar imatges d’un ecocardiograma. Observant aquesta pantalla, els metges poden registrar els batecs del cor mentre el pacient fa exercici.

Als pacients que estan massa malalts com per fer exercici se’ls administra un fàrmac que simula els efectes de l’exercici físic en l’organisme.