MEDICINA FAMILIAR

  • MEDICINA FAMILIAR
    MEDICINA FAMILIAR

La medicina de família és coneguda popularment com el metge de capçalera, és a dir, com el seu nom indica, el metge de la família sent una especialitat que abasta el coneixement de diverses especialitats amb un ampli camp d’accions i el primer punt de trobada entre el metge, el pacient i la seva família.

És el metge del primer contacte, amb excel·lència clínica i destresa para procediments manuals o de consultori (cirurgia menor o procediments invasius), expert en la consulta externa, con atenció contínua, intradomiciliària, comunitària, llar de l’adult gran, hospitalària i d’urgències, a mes dels grups poblacionals, amb i sense factors de risc.

Exerceix medicina Humanística amb un alt nivell professional, tècnic, de recerca i acadèmic permanentment actualitzat.