MEDICINA PREVENTIVA

  • MEDICINA PREVENTIVA
    MEDICINA PREVENTIVA

La medicina preventiva és la branca de la medicina que tracta de la prevenció de malalties. Inclou totes les mesures destinades a evitar l’aparició de la malaltia (prevenció primària), a parar el procés (prevenció secundària) i a evitar llurs possibles complicacions.

Quan una persona pateix de certes malalties com la pressió alta, colesterol, diabetis, etc. hauria de fer-se revisons periòdiques per tal d’evitar complicacions futures més greus. També es poden prevenir malalties en dents i genives, visitant periòdicament l’odontòleg.

Policlínica Barcelona realitza revisions mèdiques per a particulars, companyies d’assegurances, empreses i esportistes.

Per a una millor prevenció Policlínica Barcelona ha desenvolupat tres tipus de revisions:

• Revisions per especialitats
• Revisions generals i Revisions amb ingrés
• En funció de les característiques i patologies del pacient.