NEUROFISIOLOGIA

  • NEUROFISIOLOGIA
    NEUROFISIOLOGIA

La Neurofisiologia es la part de la Fisiologia que estudia el sistema nerviós, en ser la fisiologia la ciència biològica que estudia la dinàmica dels organismes vius. En la pràctica la Neurofisiologia estudia la dinàmica de l’activitat bioelèctrica del sistema nerviós.

La Neurofisiologia clínica és l’especialitat mèdica que aplica els coneixements de la neurofisiologia a l’estudi de les malalties que afecten al sistema nerviós i òrgans sensorials. En la gran part dels hospitals es troba com un servei central per a l’exploració complementària, com a suport al diagnòstic i seguiment, per a especialitats diverses: Traumatologia, Rehabilitació, Reumatologia, Neurologia, Pediatria, Oftalmologia, ORL, Neurocirurgia, Psiquiatria, Pneumologia, etc.

Malalties i trastorns habitualment estudiats en Neurofisiologia clínica

Epilèpsia
Cirurgia de la epilèpsia

Múscul i placa motora
Miopaties
Malalties de placa motora
Malalties amb hiperactivitat muscular

Nervi perifèric
Mononeuropaties
Plexopaties
Polineuropaties
Distròfia simpàtica reflexa

Radiculopaties

Mielopatia cervical

Malalties degeneratives
Malalties de la neurona motora

Moviment
Cirurgia del Parkinson
Tremolor muscular

Son
Classificació dels trastorns del son
Disomnies
Parasomnies

Visió
Retinopatia

Audició
HipoacusiaPoliclínica Barcelona realitza els serveis de:
Visites
Electroencefalogrames (E.E.G.)
Electromiografia (E.M.G.)
Polisomnografia nocturna (P.S.G.N.)
TAC
Ressonància Magnètica
Analítiques