NEUROLOGIA

 • NEUROLOGIA
  NEUROLOGIA

La neurologia és l’especialitat de la medicina que s’aplica al diagnòstic i tractament de les malalties del cervell, la medul·la espinal, els nervis perifèrics i els músculs.
El cervell és un òrgan molt complex. Per aquest motiu, per descobrir la causa dels seus símptomes el neuròleg necessitarà fer-li preguntes molt detallades. És imprescindible conèixer amb precisió la història de la totalitat de les seves malalties.

A continuació, és probable que el seu neuròleg haurà d’explorar com funciona el seu sistema nerviós. Per tant haurà d’observar la seva intel·ligència, llenguatge, memòria i sentits. Mirarà el fons d’ulls, valorarà la seva força, la mobilitat de les articulacions, les sensacions en braços i cames, l’equilibri, la forma de caminar i finalment els reflexos.

És possible que necessiti a més a més conèixer la seva tensió arterial, el ritme de les seves pulsacions i auscultar els sons del cor i els pulmons. Posteriorment li explicarà el diagnòstic més probable i li aconsellarà el tractament més adient. Això sol fer-se verbalment i per escrit (informe).
En ocasions, després de preguntar-li i explorar-lo, el seu neuròleg pot sol·licitar algunes proves especials per ajudar a precisar el diagnòstic. Les més comunes són el TAC, la ressonància magnètica, el doppler, l’electroencefalograma, l’electromiografia diverses anàlisis de sang. Cada malaltia necessita exploracions diferents.

Les malalties neurològiques més comunes són:

 • Malalties circulatòries del cervell, com les trombosis i hemorràgies.
 • Migranyes, neuràlgies i d’altres mals de cap especials.
 • Els tumors cerebrals. Demències (malaltia d’Alzheimer i d’altres).
 • Meningitis, encefalitis i d’altres infeccions del sistema nerviós.
 • Epilèpsies.
 • Malaltia de Parkinson, tremolor, tics i d’altres trastorns del moviment.
 • Esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotròfica, polineuritis, distròfies musculars, atàxies…
 • I un llarg etcètera que inclou les paràlisis quasi de qualsevol causa.

Els neuròlegs no acostumen a tractar el trastorn de causa psicològica o mental, com la depressió, l’insomni o l’ansietat. Aquests són tractats pels psiquiatres. Les intervencions quirúrgiques en el cervell, són realitzades pels neurocirurgians.