ODONTOLOGIA

Cirurgia Maxilofacial
Especialitat medicoquirúrgica que s’ocupa de la prevenció, estudi, diagnòstic i tractament de la patologia de la boca i cara, així com de les estructures del coll relacionades.

Extracció de peces dentals
És un acte quirúrgic que té per objecte provocar l’extracció o avulsió d’una peça dentària de l’alvèol mitjançant la ruptura de la unitat periodontal i la dilatació de les tabules òssies, amb el mínim traumatisme possible.

Neteja Bucal
És el procés pel qual s’elimina la tosca adherida a les dents i les pigmentacions externes. Un material que es forma en la boca i s’enganxa a les dents, preferentment en la zona del coll. Es retira mitjançant la tècnica d’aparatologia d’ultrasons, a vegades calen diverses sessions.

Ortodòncia
L’ortodòncia és la especialitat de l’odontologia que s’encarrega de la correcció de les dolentes oclusions dentals i/o esquelètiques. És a dir, l’especialitat que corregeix els ossos i les dents que estiguin malament col·locats o situats, fent que les dents quedin ben arrenglerades i maques.

Prostodòncia / Odontología protèsica.
La ‘prostodòncia’ o pròtesi dental és la branca de l’odontologia que s’encarrega de tornar la funció, anatomia, fonació i estètica alterades de l’aparell estomatognàtic com a conseqüència de la pèrdua d’una o més dents. Aquestes pròtesis poden ser pròtesis fixes com un pont, o pròtesi removibles si es poden treure i també poden ser parcials o completes segons si comprenen un limitat nombre de dents o tota l’arcada respectivament. La prostodòncia és un artifici que serveix per restituir la funció masticatòria, estabilitat en la relació oclusal, fonètica i l’estètica. La peça pot estar cimentada, cargolada o mecànicament unida a un diente natural, a un pilar implantat o a una dent en estat d’arrel, podent reemplaçar una sola peça o múltiples peces fins a la totalitat de les arcades dentals. La prostodòncia es divideix en fixa i removible a la vegada que es classifica en total i parcial.

Rehabilitacions estèticas
L’odontologia estètica és un component multidisciplinari de l’estètica facial total. Crear un somriure òptim requereix la integració de totes les disciplines en odontologia. Les millores en els materials dentals i en les tècniques per usar aquests materials ha permès als odontòlegs un mitjà addicional d’expressió artística. Aquest article revisa les modalitats de tractament per desenvolupar una harmonia dentofacial total.

Endodòncia
L’endodòncia o tractament de conductes és el procediment pel qual s’elimina la polpa d’una dent, danyat o mort i se segella el conducte. La polpa és la part profunda de la dent i conté vasos sanguinis i nervis, situant-se en la part central de l’arrel i comunicant la dent amb l’os maxil·lar.

Tractament cirurgia periodontal
Les malalties periodontals són processos infecciosos crònics, que afecten aproximadament un 70% de la població mundial adulta.
Cirurgia plàstica periodontal procediment quirúrgic realitzat per prevenir o corregir defectes anatòmics, evolutius, traumàtics i patològics de la geniva, mucosa alveolar o teixit ossi.

Cirurgia oral i maxil·lofacial
La Cirurgia Oral i Maxil·lofacial és l’especialitat medicoquirúrgica que s’ocupa de la prevenció, estudi, diagnòstic, tractament i rehabilitació de la patologia de la cavitat bucal i del territori craneofacial, així com de les estructures cervicals relacionades directa o indirectament amb aquestes estructures.

Estètica dental
El terme d’odontologia estètica inclou un nombre de procediments o tècniques que aconsegueixen, en un període de temps relativament curt, millorar l’aparença de les peces dentals, del somriure i dels teixits gingivals.
El tractament dental per a la restauració i rehabilitació de dents i/o queixals afectats por caries destructives, traumatismes, taques, tincions, mal posicions o absència, ha evolucionat en la darrera dècada a través de l’ús de noves tècniques, tant clíniques com de laboratoris, i per l’aportament de noves tecnologies.

Implantologia
La tècnica d’implantar es pot definir com “la inserció d’un teixit, òrgan o material en un altre” i referint-nos als implants dentals:” La maniobra quirúrgica que consisteix a introduir, total o parcialment -bé en un alvèol natural, buit o en un preparat artificialment o bé de mode subperiòstic- o un cos estrany en l’organisme (aloplàstic) amb finalitat protèsica, és a dir per restaurar les funcions perdudes tant estètiques com funcionals.”

Es basa en una cirurgia de reconstrucció que tracta els maxil·lars mancats de retencions i estabilitat per el manteniment de pròtesis convencionals, col·locant dispositius d’anclatge amb l’objecte d’obtenir o mantenir:

  1. Funció: masticació, fonació, deglució.
  2. Retenció: per manca de suport anatòmicoreal a causa de la pèrdua d’estructures òssies, tant per la degeneració normal del vorell alveolar com per intervencions maxil·lofacials traumàtiques, que impedeixin l’estabilitat de una pròtesis convencional.
  3. Comoditat i estètica

Prevenció i higiene
Pe realitzar una correcta higiene bucal bàsicament cal raspallar-me les dents després de l’esmorzar, del dinar y abans d’anar-se’n a dormir, i completar-lo amb l’ús de fil dental per netejar els espais interdentals.
A més, cal canviar de raspall cada cert temps. Segons el Llibre Blanc de la Professió, al voltant del 32% dels espanyols substitueixen el raspall per un de nou únicament quan està molt espatllat, el 7,2% dels homes ho fa un cop l’any –front al 3,1% de les dones –, i cada tres mesos ho fan el 26,4% dels espanyols i el 26,6% de les espanyoles.
Però perquè la tasca de prevenció sigui el més efectiva possible cal tenir en compte d’altres aspectes: el mètode de raspallat, els tipus de raspall o els tipus de pastes dentals.

El temps que s’ha de dedicar a cada raspallada de les dents ha d’oscil·lar entre els 3 i els 5 minuts, mantenint una certa freqüència, sense oblidar que no cal raspallar les dents únicament, donat que la placa bacteriana s’allotja en tota la boca. Per tant cal netejar també la superfície interna de les dents, les genives, el paladar, les parets internes de les galtes i la llengua.

Aquestes són les promocions disponibles aquest mes per a contactes on-line:

Hasta un 40% de dto. on-line!

Hasta un 40% de dto. on-line!

Promociones dental mes en vigor

 

* Nom i Cognoms

* Telèfon

* Email

Desitjo rebre informació per correu

Indiqui'ns la informació que desitja rebre per correu electrònic.

Em poden trucar:

 Tot el día Matí Tarda

C. Barnamedik S.L. - B-63122105