Otoplàstia

Què és una Otoplàstia?

La Otoplàstia és una operació senzilla i de curta durada, que permet resoldre aquells problemes estètics relacionats amb les orelles. Es realitza amb anestèsia local, una lleugera sedació perquè el pacient no percebi cap molèstia i de forma ambulatòria, pel que no és necessària l’hospitalització i el pacient pot tornar a casa en el transcurs de les 2-4 hores següents a la fi de la intervenció i pot incorporar a la seva vida diària al dia següent.

A més, aquest tipus d’operacions, per la seva seguretat i fiabilitat, permet que sigui realitzada en pràcticament qualsevol persona i permet veure els resultats a l’acte.

Quin és el procés de l’operació?

El procés és senzill i segur:

    • El Doctor especialista en Cirurgia Reconstructiva farà una valoració mèdica i personalitzada.
    • Es realitzen proves preoperatòries al pacient per comprovar que si presenta hipersensibilitat cutània, al · lèrgies o problemes de coagulació
    • Durant l’operació, s’aplica una anestèsia local a la zona i s’administra una lleugera sedació al / a la pacient perquè no senti cap molèstia.
    • Es realitza una incisió darrere de l’orella fins arribar a la zona que presenta curvatura o deformitat. Després, es col · loquen uns punts de material que pleguen l’orella de manera natural, corregint la deformitat.
    • Després de la intervenció, el pacient ha de romandre al voltant de 2-4 hores en observació i, després ja pot marxar a casa. Els resultats són immediats i les molèsties postoperatòries pràcticament inexistents.

Quin tipus d’anomalia de la orelles poden corregir amb una Otoplàstia?

La Otoplastiaes una intervenció quirúrgica ambulatòria que es realitza amb anestèsia local i corregeix diversos tipus d’anomalies en la formació de les orelles:

    • Orelles de pàmpol: Presenten una anomalia en la posició del pavelló auricular, el que dóna la visió d’unes orelles excessivament separades del cap i prominents respecte a la resta de la fisonomia facial.
    • Deformacions causades per traumatismes (cops, accidents, caigudes, …)

No obstant això, si et quedés algun dubte sobre si aquest tractament és adequat per a tu, pots posar-te en contacte amb Policlínica Barcelona al 93.416.16.16 i assessorar-te sobre el teu cas concret.

 

Vols saber més?

Más información