OTORRINOLARINGOLOGIA

 • OTORRINOLARINGOLOGIA
  OTORRINOLARINGOLOGIA

L’otorrinolaringologia és una especialitat mèdico-quirúrgica on se sumen els coneixements relatius a l’oïda, nas, faringo-laringe, patologia del coll  glàndules salivals. La connexió entre aquests territoris i la seva facilitat per emmalaltir junts, fa que tots siguin estudiats per la mateixa especialitat. A Espanya l’especialitat és coneguda com “Otorrinolaringologia i Patologia Cervicofacial”,  iabasta una gran quantitat d’entitats patològiques:

 • A l’oïda:
  • Pèrdues d’audició
  • Otitis
  • Vertígens
  • Paràlisis facials
  • Tumors
  • Disfuncions temporomandibulars
 • Al nas:
  • Sinusitis
  • Rinitis
  • Pòlips nasals
  • Desviacions de l’envà nasal
  • Deformitats de la piràmide nasal
  • Tumors de la regió nasal
  • Epistaxis
  • Traumatismes nasals
 • A la faringo-laringe:
  • Apnees obstructives
  • Tractament dels roncs
  • Amigdalitis
  • Vegetacions
  • Disfonies
  • Pòlips  nòduls de cordes vocales
  • Tumors de la regió faringo-laríngia
 • Al coll:
  • Masses i adenopaties al coll
  • Patologia tumoral i inflamatòria de les glàndules salivals
  • Patologia tiroidea