PSICOLOGIA CLÍNICA

  • PSICOLOGIA CLÍNICA
    PSICOLOGIA CLÍNICA

La psicologia clínica és una especialitat reconeguda dins les ciències de la salut. La psicologia clínica s’ocupa de l’estudi, explicació, promoció, prevenció, avaluació, tractament psicològic i rehabilitació de aquells fenòmens psicològics, conductuals i de relació, que incideixen en la salut dels éssers humans en la seva concepció integral. Amb mètodes que provenen de l’observació clínica i de la investigació científica.
Des de l’orientació psicològica cognitiva-conductual, la nostra experiència clínica, i tenint en comptes les seves característiques personals, li oferim un tractament individualitzat als seus trastorns psicològics, i li ensenyem estratègies per solucionar-los.

Marc teòric: Teràpia cognitiva-conductual
Els tractaments que impartim es basen en la teràpia cognitiva-conductual que regula el nostre estat emocional.

Front qualsevol situació, sempre tenim emocions, que poden ser positives o negatives (ansietat, tristesa, enuig…). Allò depèn de com interpretem la situació mitjançant els nostres pensaments. Amb la teràpia cognitiva conductual detectem aquells pensaments que fan que ens sentim malament. Canviant els pensaments i els sistemes d’interpretació de la realitat s’aconsegueixen modificar les emocions i com a conseqüència trobar-se millor. També li ensenyarem estratègies d’afrontament.

En aquest tractament és important la participació activa tant del terapeuta com del pacient, per detectar els pensaments distorsionats i substituir-los per d’altres.

Unitat de psicodiagnòstic
Per a un complet diagnòstic psicològic/psiquiàtric o neuropsicològic, cal l’administració de proves objectives per tal d’obtenir uns resultats objectius i fiables.

Mitjançant tests d’avaluació de la personalitat, actualitzats i adaptats a la població espanyola, li realitzem informes destinats al diagnòstic psicològic/psiquiàtric, peritatge, etc.

Mitjançant una bateria de tests li realitzem una valoració neuropsicològica per valorar possibles dèficit cognitius de memòria, atenció, etc.

Trastorns d’ansietat
Els trastorns d’ansietat són un dels principals motius de consulta en medicina primària. Això és pels símptomes físics que acompanyen l’ansietat (Palpitacions, suors, ofec, mareigs, molèsties gàstriques, tremolors, etc). I això ens fa pensar en la possibilitat de patir alguna patologia física. Una vegada descartades causes orgàniques als nostres símptomes físics, li oferirem un complet i eficaç tractament psicològic per als diferents trastorns d’ansietat:

Trastorn de pànic, Fòbies, Trastorn obsessiu compulsiu, Estrès posttraumàtic, Trastorn de ansietat generalitzada, Estrès, Ansietat reactiva a circumstàncies vitals.

Trastorns depressius
Els trastorns depressius majoritàriament necessiten tractament farmacològic, però és molt important rebre suport psicològic.

Els símptomes que comporten els trastorns depressius fan que sigui difícil dur a terme el dia a dia, per la qual cosa la teràpia psicològica que oferim està orientada a vèncer aquests símptomes, millorar l’estat anímic i a reincorporar-se a les activitats de la vida quotidiana.

Tabaquisme
Moltes persones volen deixar de fumar. Hi ha molts mètodes per dur-lo a terme. En el nostre servei s’ofereix un programa de tractament exclusivament psicològic.

Algunes estan duent a terme tractaments amb fàrmacs o amb substitutius de nicotina i els és molt difícil dur a terme el tractament. Així doncs, el tractament psicològic és un tractament complementari i eficaç quan el deixar de fumar li requereix un esforç molt costós.

També hi ha persones que per la seva patologia no pot prendre els esmentats fàrmacs i ha de deixar de fumar. Aquest és un tractament adequat i no contraindicat per a la seva patologia.

El tractament psicològic per deixar de fumar utilitza pautes i tècniques específiques, que sense un esforç excessiu, vostè aconseguirà deixar de fumar en un termini de poques setmanes, depenent del seu consum actual. Vostè anirà reduint el consum de tabac progressivament mitjançant estratègies, per anar controlant la dependència fisiològica i psicològica, fins a acabar amb una abstinència total del tabac. També es treballarà la prevenció de recaigudes.

Trastorns alimentaris / incompliment de dietes
Algunes persones per indicació mèdica, o per d’altres causes han de seguir una dieta alimentària, però els costa un esforç excessiu dur-la a terme.

Una de les causes dels trastorns alimentaris són els factors psicològics i els hàbits comportamentals, els quals sovint són també la causa de fracàs o abandonament de les dietes.

El tractament psicològic l’ajuda a controlar l’ansietat que comporta realitzar una dieta, i a reestructurar els seus hàbits i pensaments per tenir una efectivitat més gran en la seva dieta.
Suport psicològic en insomni

Moltes patologies comporten insomni i és l’ansietat un company habitual. El tractament psicològic de l’insomni consisteix en aprendre a portar a terme una correcta higiene del son, aprendre tècniques de relaxació, i aprendre a disminuir l’ansietat, que n’és una de les principals causes.

Habilitats socials
Es tracta d’aprendre i de potenciar aquells comportaments i/o pensaments que ens ajuden a resoldre situacions socials de forma efectiva. Li ensenyem tècniques de comunicació verbal i no verbal, tècniques d’assertivitat i empatia.