El baló gàstric (o intragàstric) és un tractament per a l’obesitat que permet baixar molt de pes a mitjà termini, de manera sana, sense passar gana i amb un seguiment mèdic exhaustiu que permet evitar les temptacions i la ingesta d’aliments per ansietat.

Consisteix a introduir una pilota a l’estómac farcit de sèrum fisiològic blau, totalment innocu, però que permetrà al pacient eliminar la sensació de gana. Això permet arribar als menjars de manera menys “voraç” i prendre com una cosa relaxat i pautat (menjarem perquè la dietista ens ha establert uns horaris, però la fam no farà la seva aparició).

Tot i que el sabor de l’aliment no variarà, si que la sensació de sacietat permanent provocarà menys ansietat i eliminarà la necessitat de menjar aliments poc saludables. A més, l’anar veient resultats motivarà també el poder aconseguir el pes ideal.

Paral·lelament, es porta a terme un seguiment dietètic i psicològic a càrrec d’especialistes de Policlínica Barcelona. Periòdicament (dependrà de cada cas), el pacient rebrà noves pautes alimentàries segons els seus gustos i eines per combatre possibles recaigudes. En passar dels mesos, aquestes pautes aniran convertint-se en hàbits que permetran al pacient no només mantenir el pes, sinó també millorar la salut i reconduir la seva actitud davant la vida.

Com es desenvolupa el tractament?

En la visita gratuita nostra nutricionista realitza el primer estudi i avalua la idoneïtat del tractament en el pacient. Posteriorment, passa a informar de tot el tractament ia resoldre possibles dubtes.

La següent visita es realitza amb l’especialista mèdic digestiu, el qual serà l’encarregat d’introduir la pilota a l’estómac. Farà una exploració, explicarà el procediment i resoldre possibles dubtes del pacient.

Posteriorment i segons s’acordi amb el pacient, es passarà a concertar un dia per a la introducció de la pilota. Es realitza per via endoscòpica, és a dir, s’introdueix la pilota buit per la boca i l’esòfag connectat amb un tub. Un cop dins, a través del tub connectat, s’introdueix el sèrum fisiològic blau i es retira el tub. El procediment es realitza sense talls i sota sedació per a la comoditat de pacient, el qual es despertarà sense sentir molèsties.

A partir d’aquí, el pacient està ingressat a un màxim de 24 hores per supervisar mèdicament que tot estigui correcte. Passat aquest temps, pot marxar a casa al costat d’unes instruccions del metge. En els dies següents, es programaran una sèrie de visites amb l’especialista en nutrició i l’equip de psicologia que l’ajudaran a aconseguir l’objectiu del pes.

Passats 6 mesos, es procedeix a retirar la pilota per la mateixa via i manera en què es va introduir. D’aquesta manera, no es causen danys de cap tipus i el pacient pot tornar a casa en unes hores.

¿Es grauïta la 1ª visita de valoració?

Si. La primera visita informativa i de valoració per a verificar la idoneïtat del tractament és gratuita. Pot demanar la seva cita al 93.416.16.16 o enviar un correu-e a info@policlinicabarcelona.com

Desitja més informació?

A la nostra web trobareu més informació sobre aquest tractament. Podeu accedir-hi fent click aquí

També pot enviar-nos un correu-e a info@policlinicabrcelona.com o trucar-nos al 93.416.16.16


Leave a Reply

*