Estada

Tots i totes les que formem Policlínica Barcelona farem tot el possible perquè la seva estada amb nosaltres sigui el més agradable possible. Tot l’equip professional treballarà amb l’objectiu de millorar el seu estat de salut, pel que li preguem que col·labori amb ells i elles i segueixi les seves indicacions. Tot el personal porta […]

Visita del Metge i Consum de medicament i / o aliments externs

El seu metge (o un membre del seu equip) és l’única persona autoritzada per informar-lo, a vostè i als seus familiars, sobre el seu estat de salut. La medicació, les cures i el tractament pautat serà aplicat pel personal d’infermeria. Durant la seva estada, no consumeixi cap medicament administrat per familiars i / o acompanyants. […]

Les habitacions

Les habitacions de Policlínica Barcelona estan situades a les plantes 1 i 2 de l’edifici principal. Totes són d’ús individual i disposen de sofà-llit per a un acompanyant. També disposen de bany individual amb dutxa, climatitzador fred i calor, llit amb sistema elèctric de fàcil maneig per poder acomodar al seu gust, avisador d’infermeria i […]

Alta Hospitalària

Serà el seu metge el responsable, o un del seu equip, qui li donarà l’alta hospitalària. El seu metge li donarà instruccions mèdiques o recomanacions que haurà de seguir un cop abandoni la clínica, les quals també estaran reflectides en el seu informe d’alta. És important que en aquest moment hi hagi un acompanyant amb […]

Alta Hospitalària | Deixar l’habitació

Li preguem que, de dilluns a divendres, deixi l’habitació a les 9:30 del matí. En caps de setmana i festius disposa 12:00 hores per desocupar. La prolongació de la seva estada se li facturarà a vostè i haurà d’abonar abans de la seva sortida.

Alta Hospitalària | Abans de Marxar

Si us plau, passi per la recepció principal de la planta baixa per recollir la seva documentació d’alta i abonar qualsevol despesa extra.

Drets i deures de l’usuari / a

Rebre una assistència sanitària adequada en funció de la seva malaltia i dins de les possibilitats de centre, sense discriminació per raó d’edat, sexe, raça, idolología, religió i condició socioeconòmica. Ser atès amb agilitat i facilitar el màxim els tràmits burocràtics necessaris. Ser tractat per tot el personal de centre amb respecte a la seva […]

Pautes prequirúrgiques | Dies previs a l’Intervenció

Recordeu NO PRENDRE cap medicament, sense consultar-ho prèviament amb el seu Doctor (inclosos els indicats per dolor o refredat, així com els que portin aspirina (àcid acetilsalicílic o derivats). Notifiqui qualsevol canvi de salut (refredat, infeccions, quadre febril). Adverteixi si pren alguna medicació per regular la tensió sanguínia o la coagulació de la sang, per […]

Pautes prequirúrgiques | Dia anterior

Mengi aliments lleugers i eviti begudes alcohòliques. Extremar la higiene ja que contribueix a prevenir infeccions postoperatòries. Dejuni total de 8 hores abans de la intervenció (ni menjar ni beguda).