Diagnòstic per Imatge

Tractaments de: Diagnòstic per Imatge


Hem apostat per un nou concepte integral de salut i assistència al pacient. Podrà realitzar totes les proves pre i post operatòries; cirurgies, proves diagnòstiques i visites a especialistes sense haver de traslladar-se a cap altre centre, sense molèsties, sense desplaçaments innecessaris i sense esperes.

↓ MÉS INFORMACIÓ

Tractaments de: Diagnòstic per Imatge


Hem apostat per un nou concepte integral de salut i assistència al pacient. Podrà realitzar totes les proves pre i post operatòries; cirurgies, proves diagnòstiques i visites a especialistes sense haver de traslladar-se a cap altre centre, sense molèsties, sense desplaçaments innecessaris i sense esperes.

↓ MÉS INFORMACIÓ

Ressonància magnètica

És una exploració de diagnòstic que permet obtenir imatges de l’organisme de forma incruenta, sense emetre radiacions ionitzants i en qualsevol pla de l’espai, basant-se en les propietats magnètiques que posseeixen els nuclis atòmics. Posseeix la capacitat de diferenciar millor que qualsevol altra prova de radiologia les diferents estructures anatòmiques. Poden afegir contrastos paramagnètics com el gadolini per delimitar encara més les diferents estructures de el cos.

Tomografia axial computada

També és coneguda com TAC o escàner, és una prova de diagnòstic radiològic que utilitza raigs X, obtenint múltiples imatges de el cos humà en forma de seccions que, posteriorment, poden ser tractades mitjançant un ordinador arribant a produir imatges en qualsevol pla de l’ espai i imatges tridimensionals. En molts casos és necessari l’ús de contrastos intravenosos, que permetran una millor resolució de les imatges i la caracterització de moltes lesions.

Radiografia

Els raigs X són una forma de radiació electromagnètica amb gran energia, que poden penetrar a través de el cos humà i produir una imatge en una placa de fotografia. En aquest recorregut la radiació serà atenuada en funció de les diferents densitats de les estructures que travessin, fet que es posarà de manifest a la placa fotogràfica en forma de diferents tons de grisos.

Ecografia

Tècnica de diagnòstic que utilitza els ultrasons (ona acústica la freqüència està per sobre de el límit perceptible per l’oïda humana) per formar imatges. Un petit instrument anomenat transductor emet ultrasons. Aquestes ones sonores d’alta freqüència es transmeten cap a l’àrea de el cos sota estudi i es rep el seu ressò. El transductor recull el ressò de les ones sonores i un ordinador converteix aquest ressò en una imatge que apareix a la pantalla de l’ordinador. L’ecografia no utilitza raigs X, de manera que és un mètode ideal per a estudis obstètrics.

Mamografia

La mamografia és una exploració diagnòstica d’imatge que utilitza raigs X. Permet caracteritzar algunes de les lesions trobades en l’exploració física i detectar lesions que no són evidents a la palpació. Per això, és el mètode d’elecció per a la detecció precoç de càncer de mama (screening).

Ortopantomografia

Mètode de diagnòstic per la imatge que utilitza raigs X i que es realitza en un aparell específic anomenat ortopantomògraf. Produeix una radiografia panoràmica que inclou els maxil·lars, la mandíbula i les dents, sent de primordial utilitat en l’àrea dentomaxilomandibular.

Densitometria òssia

La Densitometria òssia és una prova per determinar la densitat òssia amb el propòsit de diagnosticar osteoporosi. Es pot fer amb raigs X, ultrasons o isòtops radioactius.

Ressonància magnètica

És una exploració de diagnòstic que permet obtenir imatges de l’organisme de forma incruenta, sense emetre radiacions ionitzants i en qualsevol pla de l’espai, basant-se en les propietats magnètiques que posseeixen els nuclis atòmics. Posseeix la capacitat de diferenciar millor que qualsevol altra prova de radiologia les diferents estructures anatòmiques. Poden afegir contrastos paramagnètics com el gadolini per delimitar encara més les diferents estructures de el cos.

Tomografia axial computada

També és coneguda com TAC o escàner, és una prova de diagnòstic radiològic que utilitza raigs X, obtenint múltiples imatges de el cos humà en forma de seccions que, posteriorment, poden ser tractades mitjançant un ordinador arribant a produir imatges en qualsevol pla de l’ espai i imatges tridimensionals. En molts casos és necessari l’ús de contrastos intravenosos, que permetran una millor resolució de les imatges i la caracterització de moltes lesions.

Radiografia

Els raigs X són una forma de radiació electromagnètica amb gran energia, que poden penetrar a través de el cos humà i produir una imatge en una placa de fotografia. En aquest recorregut la radiació serà atenuada en funció de les diferents densitats de les estructures que travessin, fet que es posarà de manifest a la placa fotogràfica en forma de diferents tons de grisos.

ecografia

Tècnica de diagnòstic que utilitza els ultrasons (ona acústica la freqüència està per sobre de el límit perceptible per l’oïda humana) per formar imatges. Un petit instrument anomenat transductor emet ultrasons. Aquestes ones sonores d’alta freqüència es transmeten cap a l’àrea de el cos sota estudi i es rep el seu ressò. El transductor recull el ressò de les ones sonores i un ordinador converteix aquest ressò en una imatge que apareix a la pantalla de l’ordinador. L’ecografia no utilitza raigs X, de manera que és un mètode ideal per a estudis obstètrics.

Mamografia

La mamografia és una exploració diagnòstica d’imatge que utilitza raigs X. Permet caracteritzar algunes de les lesions trobades en l’exploració física i detectar lesions que no són evidents a la palpació. Per això, és el mètode d’elecció per a la detecció precoç de càncer de mama (screening).

Ortopantomografia

Mètode de diagnòstic per la imatge que utilitza raigs X i que es realitza en un aparell específic anomenat ortopantomògraf. Produeix una radiografia panoràmica que inclou els maxil·lars, la mandíbula i les dents, sent de primordial utilitat en l’àrea dentomaxilomandibular.

Densitometria òssia

La Densitometria òssia és una prova per determinar la densitat òssia amb el propòsit de diagnosticar osteoporosi. Es pot fer amb raigs X, ultrasons o isòtops radioactius.

Preguntes freqüents

Actualment no hi ha preguntes freqüents, si no troba la resposta a la seva pregunta en l'apartat de FAQS, pot contactar amb nosaltres.

Demani'ns més informació

    Tot el diaMatíTarda

    La petició d'informació mitjançant aquest formulari ens autoritza a enviar-li la informació sol·licitada o publicitat de les nostres novetats per correu electrònic. Les dades que vostè ens proporcioni mitjançant aquest formulari no seran distribuïts ni utilitzades per a fins aliens a aquesta empresa, segons la llei de protecció de dades. En el moment que desitgi deixar de rebre informació o que les seves dades siguin eliminats de la nostra base de dades enviï aquest formulari completant les seves dades i en el camp "Sol·licitud d'informació" escriviu "Donar de baixa"