Medicina Preventiva

La medicina preventiva es basa en un bon control de la nostra salut, entenent que és la millor manera de prevenir malalties i patologies diverses que, a llarg o mitjà termini, poden suposar conseqüències irreversibles.

Realitzar revisions mèdiques diaris, de manera anual, ens permet detectar qualsevol alteració i realitzar accions que o bé aturin la malaltia i la eliminin abans que manifesti símptomes o aconsegueixin paralitzar en estadis molt primerencs que permeten que la qualitat de vida de l’pacient millori i no es vegi alterada.

Els revisions mèdiques estan indicats, especialment, a partir dels 40 anys. En casos d’antecedents familiars de càncer, osteoporosi, afeccions cardíaques o pneumològiques, el recomanable és emprendre’ls a partir dels 18 anys.

En qualsevol cas, la revisió mèdica necessita que sigui dut a terme per especialistes en Medicina Preventiva que desenvolupin una tasca de seguiment i anàlisi de totes les proves i resultats. Comptar, a més, amb una infraestructura darrere que permeti l’accés a totes les especialitats mèdiques i a proves complementàries necessàries, garanteix el tractament immediat d’aquelles afeccions detectades.

En Policlínica Barcelona comptem amb una completa Unitat de Medicina Preventiva amb més de 60 anys d’experiència en aquest camp. A més, contempla tota una xarxa professional facultativa que permet treballar de manera multidisciplinària i amb tota la aparatologia diagnòstica necessària. La nostra principal tasca és eliminar, per complet, qualsevol molèstia per al pacient, el quin serà atès, sempre, amb professionalitat, confidencialitat i rapidesa.

Tractaments de: Medicina Preventiva


Revisions

Un equip mèdic format per prestigiosos facultatius…

Tractaments de: Medicina Preventiva


Revisions

Un equip mèdic format per prestigiosos facultatius…

Les nostres Revisions

Els nostres revisions engloben aquelles proves que l’especialista necessita per elaborar un diagnòstic preventiu concloent. Un cop l’especialista detecta alguna anomalia, serà sempre ell el que recomani proves complementàries afegides com poden ser un TAC, una ressonància magnètica, una ampliació de l’analítica, etc. Entenem que, d’aquesta manera, el pacient no és sotmès a proves innecessàries o una sobreexploración que, moltes vegades, pot resultar molesta i redundant.

 • Revisió general bàsic
 • Revisió general complet
 • Revisió ginecològica
 • Revisió urològic
 • Revisió cardiològica
 • Revisió esportiu

Revisió General Bàsica (a partir de 18 anys)

Aquest tipus de revisió mèdica inclou les següents proves:

 • Anamnesi i exploració física: Història clínica i exploració física amb aparells mèdics
 • Revisió Odontològica: Exploració bucodental i Ortopantomografia
 • Proves complementàries incloses:
  • Analítica general
  • Anàlisi d’orina i sediment
  • Electrocardiograma en repòs
  • Espirometria
  • Radiografia de tòrax (front i perfil)
  • Camp visual
  • Audiometria

Revisió General Completa (A partir de 45 anys)

Aquest tipus de revisió mèdica inclou les següents proves:

 • Anamnesi i exploració física: Història clínica i exploració física amb aparells mèdics
 • Revisió Odontològica: Exploració bucodental i Ortopantomografia
 • Revisió Oftalmològica: Exploració de l’agudesa visual, autorefractòmetre, refracció, camp visual i pressió ocular.
 • Proves complementàries incloses:
  • Analítica general
  • Anàlisi d’orina i sediment
  • Electrocardiograma en repòs
  • Espirometria
  • Radiografia de tòrax
  • Camp visual
  • Audiometria
  • Ecografia abdominal
 • Proves complementàries en dones:
  • Analítica complementària d’estudi de ferro i hormones toroideas
  • Revisió ginecològica amb visita especialista, citologia i ecografia transvaginal
  • ecografia mamària
 • Proves complementàries en homes:
  • Analítica complementària PSA
  • Revisió urològica amb visita i exploraación
  • Ecografia renovesiculoprostática.

Revisió Ginecològica Bàsica (A partir 18 anys)

Aquest tipus de revisió mèdica inclou les següents proves:

Visita amb Unitat de Ginecologia: Anamnesi i exploració física, Història clínica i exploració física amb aparells mèdics

 • Revisió
 • Citologia
 • Ecografia mamària

Revisió Urològica Bàsica (A partir de 40 anys)

Aquest tipus de revisió mèdica inclou les següents proves:

Visita i revisió amb Unitat d’Urologia: Anamnesi i exploració física, Història clínica i exploració física amb aparells mèdics

 • Analítica complementària PSA
 • Revisió urològica amb visita i exploraación
 • Ecografia renovesiculoprostática.

Revisió Cardiològica (a partir de 45 anys o a partir de 18 anys en casos d'antecedents cardiològics o problemes cardíacs)

Aquest tipus de revisió mèdica inclou les següents proves:

 • Anamnesi i exploració física: Història clínica i exploració física amb aparells mèdics
 • Revisió Odontològica: Exploració bucodental i Ortopantomografia
 • Revisió Oftalmològica: Exploració de l’agudesa visual, autorefractòmetre, refracció, camp visual i pressió ocular.
 • Proves complementàries incloses:
  • Analítica general
  • Anàlisi d’orina i sediment
  • Electrocardiograma en repòs
  • Espirometria
  • Radiografia de tòrax
  • Camp visual
  • Audiometria
  • Ecografia abdominal
 • proves complementàries en dones:
  • Visita a la Unitat de Cardiologia
  • Exploració completa de el cor i el seu funcionament mitjançant ecografia cardiològica per analitzar la seva morfologia i funcionament.

Revisió Esportiva (A partir de 18 anys)

Destinat a persones que sotmeten el seu cos a esforços esportius de manera habitual a aquelles que estan preparant proves esportives d’envergadura.

 • Anamnesi i exploració física:
 • Història clínica i exploració física amb aparells mèdics
 • Revisió cardiològica amb prova d’esforç i ecocardiograma:
 • exploració completa de el cor i el seu funcionament mitjançant ecografia cardiològica per analitzar la seva morfologia i prova d’esforç per observar la seva resposta davant estats de màxim rendiment físic. Realitzada per cardiòleg.
 • Revisió Oftalmològica:
  • Exploració de l’agudesa visual, autorefractòmetre, refracció, camp visual i pressió ocular.
 • Proves complementàries incloses:
  • Analítica general
  • Electrocardiograma en repòs
  • Espirometria
  • Radiografia de tòrax
 • Camp visual
 • Audiometria
 • Ecografia abdominal

Preguntes freqüents

Actualment no hi ha preguntes freqüents, si no troba la resposta a la seva pregunta en l'apartat de FAQS, pot contactar amb nosaltres.

Demani'ns més informació

  Tot el diaMatíTarda

  La petició d'informació mitjançant aquest formulari ens autoritza a enviar-li la informació sol·licitada o publicitat de les nostres novetats per correu electrònic. Les dades que vostè ens proporcioni mitjançant aquest formulari no seran distribuïts ni utilitzades per a fins aliens a aquesta empresa, segons la llei de protecció de dades. En el moment que desitgi deixar de rebre informació o que les seves dades siguin eliminats de la nostra base de dades enviï aquest formulari completant les seves dades i en el camp "Sol·licitud d'informació" escriviu "Donar de baixa"