Nefrologia

La Nefrologia és l’especialitat mèdica que estudia l’anatomia dels ronyons i les seves funcions tant en les condicions normals com en les patològiques. La seva missió és la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties de ronyó i les seves conseqüències.

Les proves de laboratori es dirigeixen gairebé sempre a la: urea, creatinina, electròlits, biometria hemàtica i anàlisi d’orina, que és amb freqüència la prova dominant a suggerir un diagnòstic.

Malalties de les que s’ocupa la nefrologia
Diagnòstic de malalties renals: Diagnòstic d’hematúria, hipertensió arterial, infeccions urinàries, insuficiència renal, neuropaties diabètiques i sistèmiques.

Tractament de les malalties renals: Tractament mèdic per preservar la funció renal. Establiment de normes dietètiques. Tractament substitutiu de la funció renal mitjançant diàlisi.

Trasplantament renal: Preparació mèdica per al trasplantament renal. Tractament mèdic post-cirurgia de l’trasplantament renal.

Revisions periòdiques: Detecció precoç de la insuficiència renal. Valoració de el risc cardíac per hipertensió.

Tractaments de: Nefrologia


Hem apostat per un nou concepte integral de salut i assistència al pacient. Podrà realitzar totes les proves pre i post operatòries; cirurgies, proves diagnòstiques i visites a especialistes sense haver de traslladar-se a cap altre centre, sense molèsties, sense desplaçaments innecessaris i sense esperes.

↓ MÉS INFORMACIÓ

Tractaments de: Nefrologia


Hem apostat per un nou concepte integral de salut i assistència al pacient. Podrà realitzar totes les proves pre i post operatòries; cirurgies, proves diagnòstiques i visites a especialistes sense haver de traslladar-se a cap altre centre, sense molèsties, sense desplaçaments innecessaris i sense esperes.

↓ MÉS INFORMACIÓ

Preguntes freqüents

Actualment no hi ha preguntes freqüents, si no troba la resposta a la seva pregunta en l'apartat de FAQS, pot contactar amb nosaltres.

Demani'ns més informació

    Tot el diaMatíTarda

    La petició d'informació mitjançant aquest formulari ens autoritza a enviar-li la informació sol·licitada o publicitat de les nostres novetats per correu electrònic. Les dades que vostè ens proporcioni mitjançant aquest formulari no seran distribuïts ni utilitzades per a fins aliens a aquesta empresa, segons la llei de protecció de dades. En el moment que desitgi deixar de rebre informació o que les seves dades siguin eliminats de la nostra base de dades enviï aquest formulari completant les seves dades i en el camp "Sol·licitud d'informació" escriviu "Donar de baixa"