Pneumologia

La Unitat de Pneumologia (Institut de Pneumologia i Al·lèrgia) de Policlínica Barcelona té com a objectiu oferir una assistència integral per a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell respiratori. A més, per la seva particularitat, treballa molt estretament amb la Unitat d’Al·lèrgies.
Disposem de consultes de:

Pneumologia
Unitat de proves funcionals respiratòries
Fibrobroncoscòpia i Patologia pleural
Deshabituació tabàquica
Unitat de trastorns respiratoris durant el son
La Unitat disposa, a més, d’unes instal·lacions excel·lents i dels recursos tecnològics necessaris per realitzar el correcte diagnòstic, tractament i seguiment de la seva malaltia respiratòria.

Tractaments de: Pneumologia


Deixar de Fumar

Fumar representa un dels factors de risc més impor…

Tractaments de: Pneumologia


Deixar de Fumar

Fumar representa un dels factors de risc més impor…

Disposem de consultes de:

 • Pneumologia
 • Unitat de proves funcionals respiratòries
 • Fibrobroncoscòpia i Patologia pleural
 • Deshabituació tabàquica
 • Unitat de trastorns respiratoris durant el son

La Unitat disposa, a més, d’unes instal·lacions excel·lents i dels recursos tecnològics necessaris per realitzar el correcte diagnòstic, tractament i seguiment de la seva malaltia respiratòria.

Patologies més comuns a tractar:

Tos Persistent

Diagnòstic i tractament de la causa que el provoca. La tos crònica és un símptoma molt freqüent que pot arribar a provocar la incapacitació. Afecta la qualitat de vida i, per tant, és important determinar la causa que la provoca per dur a terme un eficaç tractament.

Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)

Diagnòstic, classificació, tractament i seguiment. Es tracta d’una patologia respiratòria que afecta el 9% de la població d’entre 40 i 70 anys. El seu diagnòstic i tractament precoç aconsegueixen millorar l’evolució de la malaltia i augmentar la qualitat de vida del pacient.

Asma

El seu diagnòstic i tractament es porta a terme amb l’estreta col·laboració d’Unitat d’Al·lèrgies. Es realitza de manera individualitzada per trobar el tractament més adequat que aconsegueixi controlar els símptomes. Ens basem fonamentalment en la prevenció, ja que el nostre objectiu és que el pacient asmàtic pugui realitzar la seva activitat habitual sense restriccions.

Pneumònies / Infeccions respiratòries

Diagnòstic i tractament de pneumònies i altres infeccions traqueobronquiales agudes i cròniques, en pacients amb patologia respiratòria (MPOC, asma, bronquiectàsies …) i sense patologia prèvia pneumològica coneguda.

Consulta de deshabituació tabàquica

Es valora el nivell de dependència física, psico-conductual, el grau de motivació i antecedents mèdics de l’pacient fumador per individualitzar el tractament més eficaç. Es tracta de vèncer la dependència a el tabac amb un tractament mèdic responsable i efectiu.

Síndrome d’apnea de la son

Diagnòstic, tractament i seguiment ambulatori dels pacients tractats amb CPAP. La Síndrome d’Apnea de la son és un problema de salut de gran magnitud que pot arribar a provocar la mort. Afecta el a gairebé el 5% de la població, encara que en la majoria dels casos les persones que pateixen aquesta malaltia ho desconeixen.

A la nostra Unitat de Trastorns respiratoris de la son es realitza l’avaluació de l’pacient i l’estudi de son (Polisomnografia / Poligrafia respiratòria, amb lectura manual) per al seu diagnòstic. El tractament es valora de forma individualitzada amb la realització de titulació de CPAP i posterior seguiment per a una millor adaptació.

Estudi de nòdul pulmonar

Després de l’increment de proves de radiodiagnòstic, és freqüent trobar lesions pulmonars de forma casual. S’ha d’estudiar aquesta lesió per determinar el seu origen (que podria ser infecciós, congènit …). És fonamental, en fumadors, descartar la seva malignitat.

Malalties menys freqüents

Les malalties pulmonars intersticials afecten els espais alvèol-intersticials i a la vasculatura pulmonars. La fibrosi pulmonar idiopàtica és l’entitat més freqüent amb una prevalença en augment a causa de la millora de les tècniques de diagnòstic i a l’augment de l’esperança de vida. Una altra patologia a destacar és la sarcoïdosi que predomina en pacients més joves. És important el seu diagnòstic, tractament i seguiment per evitar complicacions a llarg termini.

Estudi de patologia pleural

És una entitat freqüent i es pot relacionar amb alteracions de la funció respiratòria. Les patologies més freqüents són el vessament pleural, pneumotòrax, pleuritis … El diagnòstic de la causa és fonamental per al seu tractament. A més, un seguiment rigorós i periòdic garanteix un major control de la simptomatologia, evitant complicacions a curt i llarg termini.

Estudi de contactes de tuberculosi

Es considera contacte a tota aquella persona sotmesa a el risc de contagi per haver estat exposada a una font d’infecció tuberculosa. S’ha de considerar tant als contactes freqüents com els esporàdics, i avaluar cada situació de forma individualitzada.

Tècniques diagnòstiques dutes a terme a Policlínica Barcelona a través de la Unitat de Pneumologia:

Exploració funcional respiratòria per a diagnòstic i control evolutiu

 • Espirometria simple amb determinació corba flux-volum.
 • Prova broncodilatadora.
 • Pletismografia amb determinació de volums i resistències pulmonars.
 • Test de provocació bronquial amb Metacolina.
 • Estudi de difusió.
 • Prova d’Òxid Nítric exhalat.

Fibrobroncoscòpia tant diagnòstica com terapèutica

 • Aspirat bronquial.
 • Rentat broncoalveolar.
 • Biòpsia endobronquial.
 • Tècnica de biòpsia transbronquial.
 • Punció transbronquial.
 • Maneig de atelèctasis, hemoptisi …

Maneig de la patologia pleural

 • Toracocentesi diagnòstica i evacuadora.
 • Biòpsies pleurals.
 • Ecografia toràcica.

Estudis de trastorns respiratoris durant el son

 • Polisomnografia
 • Poligrafia respiratòria.
 • Titulació de CPAP.

Tos Persistent

Diagnòstic i tractament de la causa que el provoca. La tos crònica és un símptoma molt freqüent que pot arribar a provocar la incapacitació. Afecta la qualitat de vida i, per tant, és important determinar la causa que la provoca per dur a terme un eficaç tractament.

Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)

Diagnòstic, classificació, tractament i seguiment. Es tracta d’una patologia respiratòria que afecta el 9% de la població d’entre 40 i 70 anys. El seu diagnòstic i tractament precoç aconsegueixen millorar l’evolució de la malaltia i augmentar la qualitat de vida del pacient.

Asma

El seu diagnòstic i tractament es porta a terme amb l’estreta col·laboració d’Unitat d’Al·lèrgies. Es realitza de manera individualitzada per trobar el tractament més adequat que aconsegueixi controlar els símptomes. Ens basem fonamentalment en la prevenció, ja que el nostre objectiu és que el pacient asmàtic pugui realitzar la seva activitat habitual sense restriccions.

Pneumònies / Infeccions respiratòries

Diagnòstic i tractament de pneumònies i altres infeccions traqueobronquiales agudes i cròniques, en pacients amb patologia respiratòria (MPOC, asma, bronquiectàsies …) i sense patologia prèvia pneumològica coneguda.

Consulta de deshabituació tabàquica

Es valora el nivell de dependència física, psico-conductual, el grau de motivació i antecedents mèdics de l’pacient fumador per individualitzar el tractament més eficaç. Es tracta de vèncer la dependència a el tabac amb un tractament mèdic responsable i efectiu.

Síndrome d'apnea de la son

Diagnóstico, tratamiento y seguimiento ambulatorio de los pacientes tratados con CPAP. El Síndrome de Apnea del sueño es un problema de salud de gran magnitud que puede llegar a provocar la muerte. Afecta al a casi el 5% de la población, aunque en la mayoría de los casos las personas que sufren esta enfermedad lo desconocen.

En nuestra Unidad de Trastornos respiratorios del sueño se realiza la evaluación del paciente y el estudio de sueño (Polisomnografía/Poligrafía respiratoria, con lectura manual) para su diagnóstico. El tratamiento se valora de forma individualizada con la realización de titulación de CPAP y posterior seguimiento para una mejor adaptación.

Estudi de nòdul pulmonar

Després de l’increment de proves de radiodiagnòstic, és freqüent trobar lesions pulmonars de forma casual. S’ha d’estudiar aquesta lesió per determinar el seu origen (que podria ser infecciós, congènit …). És fonamental, en fumadors, descartar la seva malignitat.

Malalties menys freqüents

Les malalties pulmonars intersticials afecten els espais alvèol-intersticials i a la vasculatura pulmonars. La fibrosi pulmonar idiopàtica és l’entitat més freqüent amb una prevalença en augment a causa de la millora de les tècniques de diagnòstic i a l’augment de l’esperança de vida. Una altra patologia a destacar és la sarcoïdosi que predomina en pacients més joves. És important el seu diagnòstic, tractament i seguiment per evitar complicacions a llarg termini.

Estudi de patologia pleural

És una entitat freqüent i es pot relacionar amb alteracions de la funció respiratòria. Les patologies més freqüents són el vessament pleural, pneumotòrax, pleuritis … El diagnòstic de la causa és fonamental per al seu tractament. A més, un seguiment rigorós i periòdic garanteix un major control de la simptomatologia, evitant complicacions a curt i llarg termini.

Estudi de contactes de tuberculosi

Es considera contacte a tota aquella persona sotmesa a el risc de contagi per haver estat exposada a una font d’infecció tuberculosa. S’ha de considerar tant als contactes freqüents com els esporàdics, i avaluar cada situació de forma individualitzada.

Exploració funcional respiratòria per a diagnòstic i control evolutiu

 • Espirometria simple amb determinació corba flux-volum.
 • Prova broncodilatadora.
 • Pletismografia amb determinació de volums i resistències pulmonars.
 • Test d’ provocació bronquial amb Metacolina.
 • Estudi de difusió.
 • Prova d’Òxid Nítric exhalat.

Fibrobroncoscòpia tant diagnòstica com terapèutica

 • Aspirado bronquial.
 • Lavado broncoalveolar.
 • Biopsia endobronquial.
 • Técnica de biopsia transbronquial.
 • Punción transbronquial.
 • Manejo de atelectasias, hemoptisis…

Maneig de la patologia pleural

 • Toracocentesi diagnòstica i evacuadora.
 • Biòpsies pleurals.
 • Ecografia toràcica.

Estudis de trastorns respiratoris durant el son

 • Polisomnografia
 • Poligrafia respiratòria.
 • Titulació de CPAP.

Preguntes freqüents

Actualment no hi ha preguntes freqüents, si no troba la resposta a la seva pregunta en l'apartat de FAQS, pot contactar amb nosaltres.

Demani'ns més informació

  Tot el diaMatíTarda

  La petició d'informació mitjançant aquest formulari ens autoritza a enviar-li la informació sol·licitada o publicitat de les nostres novetats per correu electrònic. Les dades que vostè ens proporcioni mitjançant aquest formulari no seran distribuïts ni utilitzades per a fins aliens a aquesta empresa, segons la llei de protecció de dades. En el moment que desitgi deixar de rebre informació o que les seves dades siguin eliminats de la nostra base de dades enviï aquest formulari completant les seves dades i en el camp "Sol·licitud d'informació" escriviu "Donar de baixa"