Reproducció Assistida (FIV)

L’esterilitat o incapacitat d’embaràs d’una parella després d’un any de relacions sexuals pot ser de dos tipus:
Primària: La parella mai ha aconseguit un embaràs de les maneres naturals.
Secundària: Després d’un primer embaràs, la parella no aconsegueix tenir un altre embaràs.

Tractaments de: Reproducció Assistida (FIV)


Hem apostat per un nou concepte integral de salut i assistència al pacient. Podrà realitzar totes les proves pre i post operatòries; cirurgies, proves diagnòstiques i visites a especialistes sense haver de traslladar-se a cap altre centre, sense molèsties, sense desplaçaments innecessaris i sense esperes.

↓ MÉS INFORMACIÓ

Tractaments de: Reproducció Assistida (FIV)


Hem apostat per un nou concepte integral de salut i assistència al pacient. Podrà realitzar totes les proves pre i post operatòries; cirurgies, proves diagnòstiques i visites a especialistes sense haver de traslladar-se a cap altre centre, sense molèsties, sense desplaçaments innecessaris i sense esperes.

↓ MÉS INFORMACIÓ

Definicions

Segons la ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), l’esterilitat o incapacitat d’embaràs d’una parella després d’un any de relacions sexuals pot ser de dos tipus:

Primària: La parella mai ha aconseguit un embaràs de les maneres naturals.
Secundària: Després d’un primer embaràs, la parella no aconsegueix tenir un altre embaràs.

a la nostra unitat de reproducció assistida recomanem iniciar l’estudi de fertilitat en les següents situacions :

Parella que porti un any sense aconseguir gestació (dona menor de 30 anys).
Parella que porti 6 mesos sense aconseguir gestació (dona major de 30 anys).
Antecedents en l’home o la dona de: cirurgia en aparell genital, infecció pelviana, alteracions genètiques, alteracions menstruals importants etc.
Parella amb 2 avortaments o més consecutius.
Malalties genètiques greus amb diagnòstic conegut.
dona soltera o amb parella d’ell mateix sexe.

Estudi d'esterilitat en l'home

El factor masculí és causa de el 50% dels problemes esterilitat de la parella. La base de l’estudi de l’home és l’anàlisi de l’semen (seminograma). S’ha d’obtenir la mostra per masturbació després d’un període d’abstinència sexual de 3-4 dies.

El test de recuperació espermàtica (Test REM-TM) és el recompte d’espermatozoides mòbils totals normals. El seu resultat ens informa amb exactitud el tractament de reproducció assistida que es pot realitzar.

Estudis complementaris que es poden realitzar en l'home:

 • Ecografia Doppler testicular.
 • Anàlisi hormonal: FSH – LH – PRL – Testosterona.
 • Cariotip en sang perifèrica (anàlisi genètica).
 • Cultiu i bioquímica de l’plasma seminal.
 • Biòpsia testicular (estudi de Meiosi).
 • Serologies: hepatitis B, hepatitis C, HIV i sífilis.
 • Grup sanguini i factor Rh.
 • FISH en espermatozous.
 • Fragmentació d’ADN en espermatozoides.
 • Prova de magnificació d’espermatozoides.
 • Estudi de microdelecions en el cromosoma Y.
 • Estudi de mutacions en el gen CFTR de la Fibrosi Quística

Estudi d'esterilitat en la dona

L’estudi previ de la dona és indispensable per realitzar qualsevol tractament de reproducció assistida.

Atès que la majoria dels casos de problemes reproductius requereixen el tractament de la dona, la valoració de l’factor femení adquireix una importància vital per a la decisió de l’tipus de tractament i l’èxit de la mateixa

L'estudi bàsic de l'esterilitat femenina comprèn:

 • Exploració ginecològica completa.
 • Ecografia transvaginal: es valoren la morfologia uterina i dels ovaris. Recompte de fol·licles antrals (reserva ovàrica).
 • Estudi de les trompes: mitjançant injecció de contrast (histerosalpingografia) o sèrum fisiològic (Suerosonografía) es visualitzen la cavitat endometrial i la permeabilitat de les trompes. Es realitza en 1º fase de l’cicle.
 • Anàlisi hormonal: en 1r fase d’el cicle (FSH, LH, PRL i Estradiol) i en 2n fase d’el cicle (Progesterona). AMH (hormona anti-mülleriana)
 • Valoració de l’eix tiroïdal.
 • Anàlisi de sang: serologies (hepatitis B, hepatitis C, HIV i sífilis), Grup sanguini i factor Rh.
 • Altres estudis de fertilitat complementaris:
 • Cariotip en sang perifèrica.
 • Ac. Lúpicos – Ac. Anticardiolipina – Ac. Anti Beta2 microglobulina
 • Corba de glucèmia.
 • Histeroscòpia: es realitza si se sospita alteracions en la cavitat uterina (pòlip, mioma submucós etc.).
 • Laparoscòpia : es realitza davant la sospita de patologia en la trompa, adherències o endometriosi.
 • Valoració de l’bloc hormonal androgènic en casos d’ovari poliquístic.

Estudi d'Infertilitat (avortaments de repetició)


Informació sobre la Infertilitat

La presència de 2 o més avortaments espontanis en la parella hauria d’alertar per iniciar un estudi complet d’infertilitat en l’home i la dona.
La taxa general d’avortament és de 10-15% i augmenta a mesura que avança la edat materna.

Fins a un 60% dels avortaments (sobretot de el 1r trimestre) tenen el seu origen en una alteració genètica.

Proves bàsiques

 • Analítica general: hemograma, coagulació, funció renal i hepàtica
 • Bloc hormonal
 • Analítica específica d’anticossos (per descartar problemes autoimmunes) i estudi de la Hemostàsia (sang )
 • Analítica d’infeccions (toxoplasmosi, rubèola, etc.).
 • Cariotip en sang perifèrica de tots dos cònjuges.
 • Examen ginecològic
 • ecografia transvaginal
 • Suerosonografía / histerosalpingografia
 • Seminograma – Test de REM-TM
 • FISH en espermatozous
 • Fragmentació d’ADN en espermatozoides
 • Estudi de meiosi de biòpsia testicular
 • Diagnòstic genètic de l’embrió (DGP): durant la fecundació in vitro

Inseminació Artificial Conjugal (IAC)

La Inseminació Artificial Conjugal és un tractament que consisteix en la introducció de el semen de la parella (prèviament “millorat”) dins de l’úter de la dona durant el moment de l’ovulació.

Les indicacions de la Inseminació Artificial són:
Factor masculí: alteració lleu / moderada en el nombre o mobilitat dels espermatozoides.

Error de relacions programades o Citrat de Clomifè.
Esterilitat d’origen desconegut (EOD).

Factor femení: en pacients amb anovulació (per exemple, Síndrome d’Ovari poliquístic).

Tècnica de la inseminació artificial

Inducció de l’ovulació: des del 3r dia de l’cicle s’administren per via subcutània gonadotrofines per estimular el creixement dels fol·licles. Per mitjà de l’seguiment ecogràfic es valora el desenvolupament fol·licular i s’aplica una altra medicació (hormona HCG) per provocar l’ovulació.

Capacitació espermàtica: el dia de l’ovulació processem el semen de la
parella per millorar la seva qualitat (sobretot la mobilitat).

inseminació artificial: en la consulta, i de manera indolora, es realitza la col·locació dels espermatozoides dins de la cavitat uterina a través d’un catèter d’inseminació. Des d’aquí ascendeixen a la trompa on fecunden l’òvul.

Després de la inseminació artificial la pacient pot reprendre tranquil·lament les seves activitats sense necessitat de repòs. La taxa d’èxit per cicle se situa entre un 15-20%, amb una taxa acumulativa en 3 cicles de l’50%.

Inseminació Artificial de Donant (IAD)

La inseminació artificial amb semen de banc consisteix en la introducció de semen de donant anònim dins de l’úter de la dona durant el moment de l’ovulació.

Les indicacions de la Inseminació Artificial de Donant són:
Factor masculí: alteració greu seminal no susceptible de Fecundació in Vitro amb ICSI o IMSI.

alteració genètica de l’home que pogués ser transmesa a la descendència.
Dones sense parella que volen afrontar la maternitat de forma individual.
Dones amb parella femenina que desitgen un embaràs.

Tècnica de la Inseminació Artificial de Donant

Inducció de l’ovulació: des del 3r dia de l’cicle s’administren, diàriament i per via subcutània, gonadotrofines (hormona FSH) per estimular el creixement fol·licular. Per mitjà de l’seguiment ecogràfic es valora el desenvolupament fol·licular. Quan els fol·licles estan madurs s’aplica una altra medicació (hormona HCG) per provocar l’ovulació.

Processament de l’Semen de Banc per a realitzar la inseminació artificial.
Inseminació artificial: en la consulta, i pràcticament de manera indolora, es realitza la col·locació dels espermatozoides dins de la cavitat uterina a través d’un catèter d’inseminació. Des d’aquí ascendeixen a la trompa on fecunden l’òvul.

Després de la inseminació artificial la pacient pot reprendre tranquil·lament les seves activitats sense necessitat de repòs. La taxa d’èxit per cicle se situa entre un 20-24%, amb una taxa acumulativa en 3 cicles de l’65%.

Informació sobre la fecundació in vitro

La Fecundació in vitro (FIV) és un tractament de reproducció assistida en la qual els òvuls obtinguts després d’una estimulació de l’ovulació es fecunden pels espermatozoides al laboratori ( “in vitro”). Els embrions obtinguts es transfereixen a l’úter de la pacient. Les taxes d’èxit oscil·len entre un 30-60%
La Fecundació in vitro és una tècnica segura que requereix controls periòdics al llarg de tot el procés.

Les indicacions de la fecundació in vitro són:

 • Factor masculí: alteració moderada / severa en el nombre o mobilitat dels espermatozoides.
 • Fallada d’Inseminació Artificial Conjugal.
 • Fallada d’Inseminació Artificial de Donant.
 • Endometriosi moderada-greu.
 • Oclusió tubàrica bilateral.
 • Pacients seropositius a l’HIV o VHC.
 • Diagnòstic genètic preimplantatori de l’embrió.

Tècnica de la fecundació in vitro

Inducció de l’ovulació: hiperestimulació ovàrica controlada.
L’objectiu és realitzar un desenvolupament fol·licular adequat. Es necessiten gonadotropines (injecció subcutània) per a l’estimulació de el creixement i maduració dels fol·licles i medicació addicional per inhibir la possible ovulació espontània a nivell hipofisari (antagonistes o agonistes de l’hormona alliberadora de gonadotropines GnRH).

Es realitzen controls ecogràfics i analítics (estradiol) per valorar el creixement i la maduració dels fol·licles. Després 9-12 dies d’estimulació, quan els fol·licles arriben a una grandària de 17-18mm, es desencadena l’ovulació amb l’hormona HCG i es programa la punció fol·licular.

Recuperació oocitària: punció fol·licular (ovàrica).
És un procediment ambulatori que es realitza en una àrea quirúrgica i amb sedació suau. La durada aproximada de l’procediment és de 20 minuts. Mitjançant localització ecogràfica dels fol·licles i punció a través de la vagina s’extreu el líquid fol·licular que es col·loca en tubs que es lliuren a laboratori.

En el cas de la fecundació in vitro amb semen de la parella en aquest moment es recull la mostra seminal. Una hora després de la punció la pacient rep l’alta mèdica. Es recomana repòs durant tot el dia
Laboratori de Fecundació in vitro.

Es classifiquen els oòcits al laboratori segons el grau de maduració i posteriorment s’incuben en mitjans de cultiu.

Fecundació in vitro Clàssica

Es realitza la inseminació dels oòcits amb uns 100.000 espermatozoides mòbils per oòcit. Els ovòcits i espermatozoides es mantenen junts fins al dia següent en què es valora si hi ha hagut fecundació.

Fecundació in vitro amb Microinjecció espermàtica o ICSI:

La ICSI consisteix en la introducció, mitjançant una micro agulla, d’un espermatozoide en el citoplasma de l’òvul.

Fecundació in vitro amb Microinjecció espermàtica d'espermatozoides morfològicament seleccionats (IMSI):

Amb aquesta tecnologia, que augmenta la visió de l’biòleg 40 vegades, es poden valorar alteracions en els espermatozoides i seleccionar, en el moment de l’tractament, els espermatozoides més sans per formar embrions de millor qualitat (IMSI) que augmentin les taxes de èxit i disminueixen a la meitat la possibilitat d’avortaments.

Transferència d'embrions

Es realitza ambulatòriament i no requereix cap tipus d’anestèsia. Consisteix en la introducció, amb guia ecogràfica, d’embrions amb un catèter a través del coll uterí per dipositar a 1,5 cm aproximadament de el fons uterí. Els embrions sobrants, si la seva qualitat ho permet, són congelats. S’aconsella repòs domiciliari 24-48 hores pos transferència.

Tècniques complementàries

Hatching assistit ( “eclosió embrionària”): és una tècnica de laboratori que s’utilitza per millorar la implantació embrionària. Mitjançant làser s’obre una petita finestra a la membrana pel·lúcida (coberta de l’embrió) per facilitar l’eclosió embrionària.

Time Lapse: és una tècnica nova de valoració de la qualitat embrionària. La placa amb els embrions s’introdueix en un incubador que conté una càmera de fotos que fotografia a l’embrió cada 15-20 minuts dia i nit. Permet, a través d’l’ordinador, conèixer el pla de divisió cel·lular i els temps entre una divisió i la següent. Aquestes dades ajuden a seleccionar l’embrió a transferir.

Cultiu a blastocist: consisteix a mantenir els embrions obtinguts després de la FIV durant més temps de l’habitual en a l’incubador, afavorint que aquells amb major capacitat de desenvolupament puguin seguir seva evolució fins a l’estat de blastòcit (5è dia de desenvolupament). Permet millorar la selecció embrionària abans de la transferència, augmentant així les possibilitats d’embaràs. Augmenta la taxa de cancel·lació de transferències.

Vitrificació d’embrions: quan en cicles de fecundació in vitro s’obtenen més embrions dels que es van a transferir (generalment es transfereixen dos i un màxim de tres embrions), els embrions sobrants es criopreserven per al seu ús posterior.

Biòpsia testicular: realitzada amb anestèsia local, s’extreuen espermatozoides de l’epidídim (TAULA) o de l’testicle (TESE o TESA) per poder realitzar una FIV amb ICSI

Diagnòstic genètic preimplantatori de l’embrió: el DGP consisteix a extreure una de les cèl·lules de l’embrió per a l’anàlisi d’alteracions cromosòmiques. Els embrions cromosòmicament normals són posteriorment transferits a l’úter de la receptora.

Actualment es poden analitzar tots els cromosomes de l’embrió i transferir-lo en fresc mitjançant la tècnica de CGH arrays.

Recepció d'ovòcits (FIV amb òvuls donats / Ovodonació)

La recepció d’oòcits, o FIV amb òvuls donats, és una tècnica de reproducció en la qual el gàmeta femení (ovòcit) és aportat per una dona (donant) diferent de la que rebrà l’embrió resultant (receptora). Les taxes de gestació aconseguides superen les habituals en altres tècniques de reproducció assistida.

Indicacions de la Ovodonació

 • Menopausa precoç.
 • Fallada ovàric.
 • Dones portadores de malalties genètiques o alteracions cromosòmiques no susceptibles de DGP.
 • Manca de resposta a l’estimulació ovàrica (fallada ovàrica ocult).
 • Fracassos repetits de Fecundació in vitro.
 • Avortaments de repetició.
 • Dones de més de 40 anys.
 • Selecció de la donant:
  • Les donants són dones joves que volen donar ovòcits de manera altruista i que compleixen els requisits següents:
   • Edat entre els 18 i 29 anys.
   • Historial mèdic negatiu per a malalties genètiques.
   • Cariotip genètic normal.
   • Anàlisi sanguini de malalties infeccioses negatiu.
   • Bon estat psicofísic.
   • Bona resposta durant el cicle de Fecundació in vitro.

l’assignació de la donant la realitza l’equip mèdic / biològic atenent a factors genètics (talla, color de pell, color de ulls, color i tipus de cabell), a el Grup sanguini i factor Rh.

Tècnica de la ovodonació:

A diferència de la resta de tractaments de reproducció assistida, les receptores realitzen un tractament senzill per a la preparació adequada de l’endometri (estrògens via oral o en pegats) i progesterona
La transferència embrionària es realitza com a la resta de cicles de Fecundació in vitro.

La taxa de gestació per cicle supera el 60%.

Després de 4 cicles de ovodonació s’assoleixen unes taxes d’èxit de fins al 94%

Adopció d'embrions

Aquesta tècnica té indicacions similars a la ovodonació. La diferència és que l’embrió ja està format i vitrificat al banc d’embrions.

Els pacients es decideixen a “adoptar” embrions donats procedents d’altres parelles (Banc d’embrions) o bé embrions formats pels gàmetes d’una donant d’oòcits i el semen de banc. Les taxes d’embaràs són d’un 60% aproximadament.

Mètode ROPA: Maternitat compartida

En el Mètode ROBA (Recepció de Oòcits de la Parella) el tractament es comparteix entre una parella de dones: una d’elles se sotmet a l’estimulació ovàrica (mare donant / mare genètica) i aporta els ovòcits que es fecunden amb semen de banc. Els embrions es transferiran a l’úter de l’altra dona (mare receptora / mare biològica), que gestarà el embaràs i donarà a llum.

Indicacions del Mètode ROPA:

Parella formada per 2 dones que desitgin una maternitat compartida.

Mètode ROPA

Preparació endometrial de la mare receptora: les receptores realitzen un tractament senzill per a la preparació adequada de l’endometri (estrògens via oral o en pegats) i progestetrona.

Mare donant: realitza un cicle de FIV fins a la punció fol·licular (ovàrica).
Laboratori: Fecundació in Vitro amb Microinjecció espermàtica (ICSI) &

Es fecunden els ovòcits amb semen de banc formant embrions

Transferència d’embrions a la mare receptora:

Es realitza ambulatòriament i no requereix cap tipus d’anestèsia. Consisteix en la introducció, amb guia ecogràfica, dels / l’embrió amb un catèter a través del coll uterí per dipositar a 1,5 cm aproximadament de el fons uterí.

Preservació de la fertilitat en la dona i l'home

Les modernes tècniques de vitrificació ens permeten congelar òvuls en pacients amb desitjos futurs de fertilitat o abans de sotmetre a tractaments quimioteràpics per malalties oncològiques. És possible congelar mostres de semen per preservar la fertilitat en l’home.

Preguntes freqüents

Actualment no hi ha preguntes freqüents, si no troba la resposta a la seva pregunta en l'apartat de FAQS, pot contactar amb nosaltres.

Demani'ns més informació

  Tot el diaMatíTarda

  La petició d'informació mitjançant aquest formulari ens autoritza a enviar-li la informació sol·licitada o publicitat de les nostres novetats per correu electrònic. Les dades que vostè ens proporcioni mitjançant aquest formulari no seran distribuïts ni utilitzades per a fins aliens a aquesta empresa, segons la llei de protecció de dades. En el moment que desitgi deixar de rebre informació o que les seves dades siguin eliminats de la nostra base de dades enviï aquest formulari completant les seves dades i en el camp "Sol·licitud d'informació" escriviu "Donar de baixa"