Unitat del Dolor

El dolor crònic afecta, a Espanya, a l’11% de la població. I no només això, sinó que el pateix durant una mitja, aproximada, de 9 anys. Evidentment, el dolor té un impacte directe sobre la qualitat de vida dels pacients, que han de tractar diàriament amb ell i realitzar les seves tasques diàries sofrint-.

Aquest tipus de patologies requereixen d’un estudi meticulós i exhaustiu de tots els símptomes per poder determinar quin ocasiona el dolor. Implica, en la majoria de casos, una exploració física i la realització de proves de l’tipus TAC, ecografia o ressonància magnètica.

I encara que la curació d’aquest tipus d’afeccions és complicada, a Policlínica Barcelona comptem amb una de les més prestigiosos Unitats de l’mal de país, a càrrec del Doctor Martínez-Pintor.

Tractaments de: Unitat del Dolor


Hem apostat per un nou concepte integral de salut i assistència al pacient. Podrà realitzar totes les proves pre i post operatòries; cirurgies, proves diagnòstiques i visites a especialistes sense haver de traslladar-se a cap altre centre, sense molèsties, sense desplaçaments innecessaris i sense esperes.

↓ MÉS INFORMACIÓ

Tractaments de: Unitat del Dolor


Hem apostat per un nou concepte integral de salut i assistència al pacient. Podrà realitzar totes les proves pre i post operatòries; cirurgies, proves diagnòstiques i visites a especialistes sense haver de traslladar-se a cap altre centre, sense molèsties, sense desplaçaments innecessaris i sense esperes.

↓ MÉS INFORMACIÓ

La Unitat del dolor de Policlínica Barcelona

La Unitat del dolor de l’Institut Universitari de Reumatologia de Barcelona està format per un grup de professionals multidisciplinari en què treballen Anestesistes, Neuròlegs, Psicòlegs, Reumatòlegs, personal d’infermeria, etc..

Està dissenyada de manera que abasta des dels tractaments del dolor més invasiu, on els anestesistes i els reumatòlegs tenen un protagonisme especial; a la part del dolor amb major component emocional, on la hipnosi té un paper determinant.

Podem dividir els diferents tractaments que es realitzen a la Unidad de Dolor de Policlínica Barcelona en els següents punts:

 • Tractament farmacològic
 • Reunions de pacients amb psicoteràpia en grup.
 • Hipnosi clínica
 • Tècniques de relaxació
 • Musicoteràpia individual i en grup.
 • Teràpies de mediació corporal amb realització de massoteràpia i tècniques crani-sacrals
 • Acupuntura
 • Tècniques invasives: Mesoteràpia, Bloquejos nerviosos (Nervis Supraescapulares, mitjans , etc.), Bloquejos facetarios, Bloquejos epidurals.

Tractament del dolor en Policlínica Barcelona

Tractament farmacològic mitjançant la utilització dels medicaments més avançats en analgèsia. Valoració realitzada mitjançant l’escala analògica visual (EVA) de l’nivell de dolor i amb seguiment especialitzat fins a aconseguir arribar a un nivell que faci la vida més confortable. </ P>

Psicoteràpia en grup per a pacients . Ja fa més de 10 anys que l’Organització Mundial de la Salut (O.M.S.) va aconsellar reunions de 15 a 20 pacients per millorar el nivell d’analgèsia. Aquestes sessions, dirigides per un psicòleg o un metge, afavoreixen la millora de l’pacient. Això és degut al fet que tenen l’oportunitat d’explicar els seus casos dins d’un grup homogeni on comparteixen el seu dolor i plantegen aquelles qüestions que els preocupen quan estan sotmesos a un tractament multidisciplinari.

La Hipnosi clínica ve utilitzant-se en el tractament de dolor des del segle XIX. Consisteix a realitzar a l’pacient suggestions analgèsiques. Mitjançant hipnosi el pacient és capaç de controlar millor el seu dolor i evitar les crisis d’ansietat que aquest comporta.

Les tècniques de relaxació són molt utilitzades ja que en moltes ocasions el dolor es acompanya de quadres de depressió i ansietat. Amb aquestes tècniques ajudem a el pacient a superar les crisis de dolor agut i també de les alteracions de l’estat d’ànim.

La musicoteràpia , ja sigui individual o en grup, té un efecte analgèsic molt potent en els pacients en els quals el dolor va ser provocat inicialment per una situació estressada i ha acabat convertint-se en una afecció crònica.

La massoteràpia juntament amb el massatge crani-sacral són teràpies de mediació corporal amb les quals el pacient aconsegueix un grau d’analgèsia molt elevat.
l’acupuntura és una tècnica mil·lenària que ha confirmat la seva eficàcia .. Consisteix en la col·locació d’agulles estèrils en punts determinats amb producció de substàncies analgèsiques . Els resultats són realment bons, per al dolor crònic.

La Mesoteràpia és una tècnica consistent en la infiltració d’un anestèsic, amb agulla petita, a les zones de màxim dolor. Es realitzen de 15 a 20 petits punxades en el punt de dolor, aconseguint grans resultats.

Bloqueig nerviós dels nervis supraescapulares, mitjans, etc. És una tècnica invasiva que realitzen els anestesistes o els reumatòlegs quan el dolor és d’intensitat important, aconseguint els millors resultats.

Bloquejos facetarios de les articulacions de la columna vertebral. Aquesta tècnica precisa d’escòpia per a la seva correcta realització i permet desinflar i alleujar el dolor.

Els Bloquejos epidurals són una tècnica realitzada pels anestesistes en els pacients que pateixen alguna crisi de mal de nervi ciàtic o d’origen la regió cervical.

Rizòlisi per al dolor crònic : la Rizòlisi per al dolor crònic és un tractament realitzat de manera ambulatòria, sense hospitalització, en la qual el pacient podrà tornar a la seva vida diària a les 2 o 3 hores des de la seva intervenció. Es basa en la radiofreqüència. Així, mitjançant una agulla connectada a un elèctrode i amb l’ajuda d’un arc quirúrgic o escopia, intervé a la zona nerviosa de el ram posterior. La tècnica és mínimament invasiva, dura uns 30 minuts i permet el pacient sortir pel seu propi peu a les 2 o 3 hores. Aquest tipus de tractaments permet mitigar i, fins i tot, eliminar el dolor. L’experiència demostra que es tracta d’un mètode molt efectiu, amb un percentatge molt elevat d’èxit.

Informació sobre la Fibromiàlgia

El primer cop que en un programa de televisió a Barcelona, en horari de màxima audiència, va aparèixer un reumatòleg explicant els símptomes de la Fibromiàlgia, la majoria de persones que el van veure es la autodiagnosticaron. El motiu era molt senzill:
Durant el programa, el reumatòleg va explicar que la Fibromiàlgia consistia en dolor a l’aixecar-se al matí, amb sensació de rigidesa, cansament generalitzat, son insuficient i no reparador, pèrdua de memòria i irritabilitat. Tan sols li va faltar afegir l’envelliment progressiu. Evidentment, aquest tipus de símptomes són bastant generalitzats entre la majoria de la població, encara que això no indica que es pateixi Fibromiàlgia.

Definició

El concepte de fibromiàlgia s’introdueix en la literatura mèdica en 1904 i, des de llavors, ha estat molt controvertit per les indubtables similituds que presenta amb altres quadres clínics ja existents. Al maig de 2010, l’American College of Rheumatology modifica tots els seus criteris i dictamina que ha de deixar de considerar-se un “trastorn en la regulació dolorosa”, per definir com un SÍNDROME DE SUSCEPTIBILITAT CENTRAL.

Causes

D’altra banda, la majoria dels pacients diagnosticats són dones. A més, està unànimement admès pels facultatius que, al 88-90% dels pacients que presenten fibromiàlgia, hi ha un antecedent d’estrès emocional important.

L’estrès, com a forma d’emoció, posa en marxa una sèrie de mecanismes hormonals i neurològics no controlats que acaben per minar la resistència de les persones. L’experiència clínica de molts anys i diversos treballs d’investigació ho van confirmar. De fet, la Societat Espanyola de Reumatologia, si Decàleg de Lluita contra la Fibromiàlgia, reconeix a l’estrès com a factor desencadenant d’aquesta.

Símptomes

El símptoma fonamental de la fibromiàlgia és el dolor difús i crònic a l’esquena i / o extremitats. El pacient sol explicar que li fa mal tot, però es tracta d’un dolor que no segueix cap distribució lògica i de què no es detecta cap signe inflamatori en les articulacions explorades.

A més, el dolor es presenta en qualsevol moment, pot aparèixer de dia o de nit, i no es calma amb la presa d’analgèsics o antiinflamatoris habituals. Igualment, els pacients presenten un aspecte de malaltia, cansament i malestar general major a què tenen altres malalts reumatològics, afectes d’artritis reumatoide o lupus, per exemple.

Un altre dels símptomes és la manca de son. Els pacients afectats de Fibromiàlgia presenten un somni no reparador, el que els provoca una sensació permanent de son i els impedeix manejar-se en el seu entorn en les condicions necessàries.

Així, la manca de son reparador, unit a el dany neurològic produït en el cervell per les hormones de l’estrès, fa que el pacient presenti trastorns cognitius. El resultat és la dificultat de concentració i d’atenció, amb sensació de pèrdua de memòria, el que passa a el no poder fixar les dades durant la fase REM de la son.

A més, els pacients amb fibromiàlgia presenten depressió en un 70% i ansietat en 50%. Així, parlem de dos trastorns psicològics molt comuns en persones amb aquest tipus d’afecció.

Els dolors generalitzats, units als trastorns afectius associats i als trastorns de son esmentats, produeixen una enorme irritabilitat i en conseqüència afavoreixen els processos d’hiperalgèsia i al·lodínia.

Fibromiàlgia i estrès

El pacient que ha patit una situació d’estrès, és a dir, de sofriment (que pot haver estat una separació, una mudança no desitjada, una pèrdua important econòmica, la desaparició d’un ésser estimat, etc.) o petites situacions diàries , desenvolupa un quadre anomenat “estar malalt”. Però, és una manera d’estar malalt inespecífica i de difícil estudi, per la qual complicat dels seus símptomes. Això és així perquè coincideixen símptomes somàtics i psicològics que es superposen i es solapen, de manera més o menys florida, que donen com a resultat un procés d’enfonsament vital més o menys sever.

En paraules de la Professora Anne Allaz de Ginebra, en la conferència pronunciada a París, el 2007, amb motiu de les Journées Thematiques douleur, el pacient amb un dolor crònic idiopàtic com la fibromiàlgia, comença a presentar un neo-narcisisme dolorós, amb necessitat de queixa; no es tracta del benefici secundari que pugui produir la malaltia sota un prisma de rendibilitat econòmica, sinó de l’benefici d’estar malalt en el sentit freudià de “la necessitat inconscient d’estar malalt, com un toc d’alarma a la societat, al seu entorn, com una forma de demanar ajuda “.

Si en Policlínica Barcelona, ​​en lloc de donar aquesta autèntica interpretació a la malaltia, ens quedéssim en el més superficial – que pot ser el que en realitat explica el pacient – llavors estaríem fent una medicina pobra, ja que ens hauríem oblidat de l’autèntica funció de metge: curar a el malalt en el sentit més ampli de la paraula.

Preguntes freqüents

Actualment no hi ha preguntes freqüents, si no troba la resposta a la seva pregunta en l'apartat de FAQS, pot contactar amb nosaltres.

Demani'ns més informació

  Tot el diaMatíTarda

  La petició d'informació mitjançant aquest formulari ens autoritza a enviar-li la informació sol·licitada o publicitat de les nostres novetats per correu electrònic. Les dades que vostè ens proporcioni mitjançant aquest formulari no seran distribuïts ni utilitzades per a fins aliens a aquesta empresa, segons la llei de protecció de dades. En el moment que desitgi deixar de rebre informació o que les seves dades siguin eliminats de la nostra base de dades enviï aquest formulari completant les seves dades i en el camp "Sol·licitud d'informació" escriviu "Donar de baixa"