Alta Hospitalària | Deixar l’habitació

Li preguem que, de dilluns a divendres, deixi l’habitació a les 9:30 del matí. En caps de setmana i festius disposa 12:00 hores per desocupar. La prolongació de la seva estada se li facturarà a vostè i haurà d’abonar abans de la seva sortida.