Alta Hospitalària

Serà el seu metge el responsable, o un del seu equip, qui li donarà l’alta hospitalària.

El seu metge li donarà instruccions mèdiques o recomanacions que haurà de seguir un cop abandoni la clínica, les quals també estaran reflectides en el seu informe d’alta. És important que en aquest moment hi hagi un acompanyant amb vostè per tal que pugui ajudar-lo / a a entendre bé totes les instruccions.

Les altes es realitzen normalment després de la visita mèdica del matí. Aprofiti aquest moment per resoldre amb el seu metge qualsevol dubte que tingui.