Documentació necessària per a l’Ingrés

El dia del seu ingrés ha d’anar a Policlínica Barcelona amb la carpeta d’ingrés que el seu cirurgià li ha proporcionat. A continuació li enumerem els documents i proves preoperatòries que ha de portar el dia de la seva intervenció perquè puguem dur a terme els seus tràmits d’ingrés (aquests li han d’haver estat lliurats per la seva cirurgià i anestesista en els dies previs a la seva cirurgia):

1. Documents lliurats per la seva cirurgià:

  • Acte-qüestionari sobre antecedents i medicació
  • Consentiment informat, signat pel seu metge i per vostè
  • Autorització de la mútua o asseguradora (si escau)

2. Documents lliurats per la seva anestesista:

  • Consentiment informat d’anestèsia
  • Document de valoració anestèsica

3. Proves preoperatòries
Recordi que per Policlínica Barcelona la seguretat en el tracte amb els nostres pacients és el més important. Aquesta responsabilitat envers vostè garanteix i dóna suport els seus drets com a pacient, de manera que, en cas de no aportar algun dels documents anteriorment esmentats, ens veurem en l’obligació de retardar o anul·lar el seu ingrés. Li preguem que en cas de no disposar d’algun dels documents d’ingrés, ho comuniqui al seu cirurgià i / o anestesista perquè pugui solucionar la situació amb previsió al seu cirurgia programada.