Es pot recuperar el pes un cop s’hagi perdut amb la Pilota gàstric / intragàstric?

Seguint les pautes, un cop acabat el tractament, serà complicat recuperar-lo. El pes establert com a objectiu és el considerat “sostenible en el temps” per l’especialista, amb el que el teu cos se sentirà bé en ell i els nous hàbits, que el pacient assimila a la fin com còmodes, asseguren l’èxit. De fet, el 95% dels nostres pacients han aconseguit l’objectiu i ha aconseguit mantenir-se en ell.