Informació sobre Medicació prèvia per Gastroscòpia

  • Informar al seu metge si té al·lèrgies farmacològiques o si és portador de pròtesi cardíaca vascular.
  • Si pren algun dels següents medicaments, haurà de suspendre el tractament.
    • SINTROM : Probablement el seu metge se’ls retirarà els dies previs a la prova i si ho requereix, el substituirà per injeccions d’heparina.
    • ANTIAGREGANTS ORALS (Iscover, Plavix, Tiklid, Ticlodone, prasugrel, aspirina, Adiro, Tromalyt, Disgren) : Haurà consultar-ho amb l’hematòleg per substituir el seu tractament abans de l’exploració. Retirar uns dies abans.
    • Medicaments que continguin FERRO Retirar-6 dies abans.
    • TRACTAMENTS PER A LA DIABETIS : Consulti amb el seu metge si cal modificar la dosi d’insulina.