Preparació per a la Gastroscòpia

  • El sopar del dia anterior ha de ser lleugera. Pot menjar fruita i líquids però no aliments grassos.
  • A les 8 hores prèvies a la prova DEJUNI ABSOLUT (no ha d’ingerir ni sòlids, ni líquids).
  • Pot prendre aliments a partir de les 2 hores següents.
  • Si li han retirat pòlips, ha de seguir una dieta sense fibra durant 3 dies més.
  • Si se li han administrat sedants, no pot conduir cap vehicle ni utilitzar maquinària sofisticada o perillosa fins passades 24 hores, per tant, ha d’anar acompanyat / al seu domicili.
  • Si presenta dolor abdominal intens i / o hemorràgia després de la prova, ha d’acudir immediatament a el Servei d’Urgències 24 hores de Policlínica Barcelona.
  • Ha de portar el consentiment informat signat i documents de la medicació que està prenent i les seves al·lèrgies.