Visita del Metge i Consum de medicament i / o aliments externs

El seu metge (o un membre del seu equip) és l’única persona autoritzada per informar-lo, a vostè i als seus familiars, sobre el seu estat de salut. La medicació, les cures i el tractament pautat serà aplicat pel personal d’infermeria.

Durant la seva estada, no consumeixi cap medicament administrat per familiars i / o acompanyants. Tampoc consumeixi aliments o begudes exteriors sense el consentiment del seu metge i / o cirurgià responsable. Encara que li resulti inofesivo, pot perjudicar seriosament a l’malalt.