Lloguer de Quiròfan a Barcelona per Professionals

Policlínica Barcelona disposa d’un complet bloc quirúrgic de el qual poden fer ús tots aquells professionals mèdics ho desitgin.

Operar a Policlínica Barcelona

En primer lloc cal concertar una primera visita amb la direcció. Pot concertar aquesta visita trucant a l’93.416.16.16 i marcant l’extensió juny.

Durant l’entrevista, la Direcció de Policlínica Barcelona li mostrarà l’estructura de la clínica, així com totes les possibilitats de què disposa.

Posteriorment, serà requerida una sèrie de documentació que Direcció Mèdica analitzarà en una segona entrevista. Després de verificar que el professional mèdic compleix tots els requisits legals per a exercir una activitat quirúrgica, li autoritzarà per fer ús dels quiròfans de Policlínica Barcelona.

Un cop rebuda l’autorització de Direcció Mèdica, el professional mèdic podrà formalitzar una reserva de quiròfan a Policlínica Barcelona. En aquest moment, la Responsable d’Administració li facilitarà un pressupost personalitzat de la intervenció segons tarifa vigent.

Un cop acceptat el pressupost, el doctor / a haurà de fer efectiva la quantitat acordada abans de realitzar l’admissió en clínica.

Formes de Pagament

Detallem les diferents formes de pagament:

Informació de Contacte

Departament de Facturació

93 292 27 02

[email protected]

    Todo el díaMañanaTarde

    La petición de información mediante este formulario nos autoriza a enviarle la información solicitada o publicidad de nuestras novedades por correo electrónico. Los datos que usted nos proporcione mediante este formulario no serán distribuidos ni utilizados para fines ajenos a esta empresa, según la ley de protección de datos. En el momento que desee dejar de recibir información o que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos envíe éste formulario completando sus datos y en el campo "Solicitud de información" escriba "Dar de baja"