Bypass Gástric

Què és el Bypass Gàstric?

El Bypass Gàstric és una cirurgia que consisteix en la confecció d’un nou i petit estómac de 20-30cc i la modificació de les nanses intestinals per utilitzar només el 60%. La resta de l’estómac i intestí s’exclouen per al pas de l’aliment i queden realitzant altres funcions.

 

A qui es proposa el Bypass Gàstric?

Aquesta tècnica es proposa a pacients amb obesitat mòrbida que compleixin els següents criteris:
• Índex de massa corporal entre 40 i 50kg / m2
• Pacients amb diabetis tipus 2 mal controlada
• Obesos amb o sense complicacions relacionades amb l’excés de pes.
• Pacients amb hèrnia de hiat coneguda o reflux molt simptomàtic

Aquests paràmetres són una guia per a la selecció de la tècnica, però la decisió final vindrà derivada de les entrevistes i exploracions dels professionals sanitaris amb el propi pacient.

 

Com es realitza?

La cirurgia es realitza en quiròfan, amb anestèsia general. Tota la cirurgia es realitza per laparoscòpia, amb 5 petites incisions. La cirurgia dura al voltant d’uns 90-120 minuts. No sol ser necessari anar a l’UCI després. A l’endemà de la cirurgia s’inicia la ingesta de líquids. L’estada hospitalària és d’uns 2-3 dies.

 

Quins són els beneficis?

1.Pérdida ponderal d’aproximadament el 65-70% de l’excés de pes.
2.Mejoría de les malalties associades a l’obesitat o 75% de remissió completa de la diabetis tipus 2, 70% de millora de la hipertensió arterial,> 80% de millora dels trastorns relacionats amb els lípids,> 80% millora de la apnea de la son.
3. Millora o resolució de la simptomatologia de reflux.
4. Millora de la qualitat de vida en més de el 90% dels casos.

 

Quines són les complicacions? I els efectes secundaris?

La taxa de complicacions és d’aproximadament un 5%. Les més freqüents són: hemorràgia, fugida de les línies de sutura, infecció i dificultat a l’inici de la ingesta. En menys d’un 3% dels casos és necessari reintervenir per alguna d’aquestes o altres complicacions. El risc de mortalitat és de l’0,27%.
Els efectes secundaris de la cirurgia vénen derivats de la modificació de l’estómac i de l’intestí:

Al quedar un estómac molt petit pot quedar dificultat per a la tolerància d’aliments que requereixin molta digestió gàstrica com carn vermella, arrossos, certes verdures. Aquesta seqüela és variable tant en els aliments com en les persones que pugui aparèixer

A l’no utilitzar tot el tram de l’intestí prim poden aparèixer dèficits d’alguns elements importants com: vitamines, ferro, calci i proteïnes. Seguint de manera correcta les pautes i prenent els suplements les complicacions són extraordinàries

Pot modificar-se el hàbit deposicional en alguns casos. L’habitual és que els pacients facin 1-2 deposicions diàries
Hi ha un risc d’escassa pèrdua ponderal o de reguany de pes que pot arribar a ser del 20%.

 

I després de la cirurgia, què?

Després l’alta de l’hospital és necessari seguir una dieta estricta durant 3 a 6 mesos després de la cirurgia, combinada amb activitat física regulada. El temps necessari de baixa és d’uns 2-3 setmanes, en funció de l’tipus d’activitat laboral que s’ocupi.

Durant la primera setmana pot haver molèsties en relació a les ferides i alguna dificultat a la ingesta oral. També és possible notar moviments intestinals diferents i sensació de recargolament. Tant la persona com el nou estómac han d’aprendre a menjar una altra vegada i a coordinar-se mútuament, a més els intestins han d’acomodar a la seva nova disposició.

La pèrdua de pes és progressiva durant el primer any, sent més important durant els primers 6 mesos.

Les dones amb desitjos de quedar-se embarassades es recomana que esperin almenys un any. L’embaràs i el desenvolupament de la criatura no es veuen modificats per la cirurgia, encara que sí es recomana una vigilància més estreta per l’obstetra durant les primeres setmanes de la gestació.

Demani'ns més informació

  Todo el díaMañanaTarde

  La petición de información mediante este formulario nos autoriza a enviarle la información solicitada o publicidad de nuestras novedades por correo electrónico. Los datos que usted nos proporcione mediante este formulario no serán distribuidos ni utilizados para fines ajenos a esta empresa, según la ley de protección de datos. En el momento que desee dejar de recibir información o que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos envíe éste formulario completando sus datos y en el campo "Solicitud de información" escriba "Dar de baja"

  Cita On-line

  A través de nuestro sistema de cita on-line, podrá reservar en la mayoría de especialidades médicas de nuestro centro hospitalario.

  Para hacerlo, ingrese en el siguiente cuadro su DNI y contraseña.

  Cita On-line

  A través del nostre sistema de cita en línia, podrà reservar a la majoria d’especialitats mèdiques del nostre centre hospitalari.

  Per fer-ho, ingressi en el següent quadre seu DNI i contrasenya.