Cirurgia Genital Masculina

La mida del penis és un tema controvertit que pot causar estralls en la parella. La frustració vaig poder arribar quan les relacions sexuals no es completen amb la satisfacció adequada a causa d’un escàs gruix o longitud del penis. No obstant això, aquest és un problema amb fàcil solució. A Policlínica Barcelona podem ajudar-te garantint rigor, professionalitat i confidencialitat.

Elongació de el penis o allargament de penis

Es considera que un penis és petit quan en estat d’erecció mesura menys de 12 cm de longitud; mesura que té aproximadament el 3% dels homes. Quan el penis està en repòs es considera petit si té menys de 6 centímetres de longitud. Però cal tenir en compte que la mida d’un penis en repòs no té molt a veure amb el que pot arribar en erecció. El més freqüent és que els penis petits creixin més que els grans per assolir la mateixa mida en erecció.

Es pot aconseguir un allargament important de la longitud del penis?

Sí. Hi ha mètodes físics i quirúrgics. Els físics consisteixen en extensors de penis que, utilitzats correctament, i segons l’edat del pacient, permeten aconseguir un allargament màxim de 2 cm.

Depenent de l’anatomia del penis, els mètodes quirúrgics també permeten aconseguir un allargament de 2 a 4 cm.

Quines són les indicacions per a la cirurgia d'allargament de penis?

L’existència de micro-penis.

La pèrdua traumàtica de part del llarg de l’penis.

Algunes malalties urològiques congènites o adquirides.

Una millora d’autoestima.

Quin mètode s'utilitza en Policlínica Barcelona per l'allargament de penis?

La tècnica quirúrgica consisteix en l’allargament del penis seccionant el lligament suspensori i els lligaments laterals o cuneïformes. Amb aquest procediment, el que s’aconsegueix és extreure el penis fora del cos per la qual cosa s’aconsegueix un augment de la longitud del penis visible. No és una intervenció dolorosa i a les 12-24 hores el pacient pot ser donat d’alta, excepte complicacions. Es recomana evitar tenir relacions sexuals durant 4 setmanes. Es realitza amb anestèsia locoregional.

La tècnica quirúrgica d’allargament del penis té efectes més ràpids que el extensor mecànic. De vegades, el mateix temps que es fa l’allargament, es pot fer l’engrossiment del penis.

La tècnica quirúrgica també pot acompanyar-se dels exercicis d’estiraments manuals o de l’ús d’un extensor mecànic per tal de consolidar i de potenciar els efectes aconseguits en la cirurgia.

Engruiximent Penis

De vegades hi ha penis amb una longitud normal (aprox.13 centímetres) però amb un diàmetre per sota dels 2 centímetres: són penis molt prims. En aquests casos, és possible l’engrossiment del penis amb empelt de Pelvicol o Alloderm.

El procediment empra com a material de farciment unes làmines de dermis externes (porcines o procedents de donants) a les quals se les ha desproveït de tot tipus de cèl·lules i substància intercel·lular, quedant exclusivament el component de fibres de col·lagen. La implantació es realitza de la mateixa manera que amb els empelts dermograsos, amb l’avantatge addicional de no crear cicatrius extres al no haver zona donant. Encara que no és obligatori, es recomana realitzar circumcisió en la mateixa operació per millorar el resultat estètic i funcional i evitar possibles complicacions. Aquest procediment proporciona molt bons resultats, probablement superiors als l’empelt dermograso i el lipoimplante, però és relativament nou. Encara que l’engrossiment final depèn del nombre de làmines empeltades, no és aconsellable implantar més de tres.

Aquest procediment pot realitzar simultàniament a una secció de lligament per guanyar longitud, amb l’ús de extensor.

Postoperatori haurà de mantenir una abstinència sexual completa durant un mes aproximadament. En tots els casos és de summa importància un repòs adequat per facilitar el despreniment dels teixits i evitar el seu desplaçament. No és una intervenció dolorosa i a les 12-24 hores el pacient pot ser donat d’alta, excepte complicacions. Es realitza amb anestèsia locoregional.

Demani'ns més informació

  Todo el díaMañanaTarde

  La petición de información mediante este formulario nos autoriza a enviarle la información solicitada o publicidad de nuestras novedades por correo electrónico. Los datos que usted nos proporcione mediante este formulario no serán distribuidos ni utilizados para fines ajenos a esta empresa, según la ley de protección de datos. En el momento que desee dejar de recibir información o que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos envíe éste formulario completando sus datos y en el campo "Solicitud de información" escriba "Dar de baja"

  Cita On-line

  A través de nuestro sistema de cita on-line, podrá reservar en la mayoría de especialidades médicas de nuestro centro hospitalario.

  Para hacerlo, ingrese en el siguiente cuadro su DNI y contraseña.

  Cita On-line

  A través del nostre sistema de cita en línia, podrà reservar a la majoria d’especialitats mèdiques del nostre centre hospitalari.

  Per fer-ho, ingressi en el següent quadre seu DNI i contrasenya.