Creuament duodenal

Què és el creuament duodenal?

L’encreuament duodenal és una cirurgia que consisteix a reduir el volum de l’estómac en un 80%, deixant un estómac en forma de tub,; juntament amb la modificació de l’intestí, de manera que després de la cirurgia només s’utilitza el 40% de la mateixa.

 

A qui es proposa el creuament duodenal?

Aquesta tècnica es proposa a pacients amb obesitat mòrbida que compleixin els següents criteris:

• Índex de massa corporal superior a 50kg/m2.
• Edat superior a 50 anys.
• Pacients amb diabetis tipus 2 mal controlada.
• Obesos amb o sense complicacions relacionades amb l’excés de pes.
• Pacients sense hèrnia de hiat coneguda o reflux molt simptomàtic.

Aquests paràmetres són una guia per a la selecció de la tècnica, però la decisió final vindrà derivada de les entrevistes i exploracions dels professionals sanitaris amb el propi pacient.

 

Com es realitza?

La cirurgia es realitza en quiròfan, amb anestèsia general. Tota la cirurgia es realitza per laparoscòpia, amb 5 petites incisions. La cirurgia dura al voltant d’uns 120-180 minuts. No sol ser necessari anar a l’UCI després. A l’endemà de la cirurgia s’inicia la ingesta de líquids. L’estada hospitalària és d’uns 3-4 dies.

 

Quins són els beneficis?

1. Pèrdua ponderal d’aproximadament el 75% de l’excés de pes

2. Millora de les malalties associades a l’obesitat o 85% de remissió completa de la diabetis tipus 2 o el 70% de millora de la hipertensió arterial,> 80% de millora dels trastorns relacionats amb els lípids,> 80% millora de la apnea de la son

3. Millora de la qualitat de vida en més de el 90% dels casos.

 

Quines són les complicacions? I els efectes secundaris?

La taxa de complicacions és d’aproximadament un 5%. Les més freqüents són: hemorràgia, fugida de les línies de sutura, infecció i dificultat a l’inici de la ingesta. En menys d’un 3% dels casos és necessari reintervenir per alguna d’aquestes o altres complicacions. El risc de mortalitat és de l’0,27%.

Els efectes secundaris de la cirurgia vénen derivats de la modificació de l’estómac i de l’intestí:

• Al quedar un estómac més petit pot quedar dificultat per a la tolerància a la ingesta

• Al no utilitzar tot el tram de l’intestí prim poden aparèixer dèficits d’alguns elements importants com: vitamines, ferro, calci i proteïnes. Seguint de manera correcta les pautes i prenent els suplements les complicacions són extraordinàries

• Pot modificar-se l’hàbit deposicional en alguns casos. L’habitual és que els pacients facin 2-4 deposicions diàries.

Hi ha un risc d’escassa pèrdua ponderal o de reganancia de pes que pot arribar a ser de l’10%.

 

I després de la cirurgia, què?

Després l’alta de l’hospital és necessari seguir una dieta estricta durant 3 a 6 mesos després de la cirurgia, combinada amb activitat física regulada. El temps necessari de baixa és d’uns 2-3 setmanes, en funció de l’tipus d’activitat laboral que s’ocupi.

Durant la primera setmana pot haver molèsties en relació a les ferides i alguna dificultat a la ingesta oral. També és possible notar moviments intestinals diferents i sensació de recargolament. Tant la persona com el nou estómac han d’aprendre a menjar una altra vegada i a coordinar-se mútuament, a més els intestins han d’acomodar a la seva nova disposició.

La pèrdua de pes és progressiva durant el primer any, sent més important durant els primers 6 mesos.

Les dones amb desitjos de quedar-se embarassades es recomana que esperin a l’almenys un any. L’embaràs i el desenvolupament de la criatura no es veuen modificats per la cirurgia, encara que sí es recomana una vigilància més estreta per l’obstetra durant les primeres setmanes de la gestació.

Demani'ns més informació

  Todo el díaMañanaTarde

  La petición de información mediante este formulario nos autoriza a enviarle la información solicitada o publicidad de nuestras novedades por correo electrónico. Los datos que usted nos proporcione mediante este formulario no serán distribuidos ni utilizados para fines ajenos a esta empresa, según la ley de protección de datos. En el momento que desee dejar de recibir información o que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos envíe éste formulario completando sus datos y en el campo "Solicitud de información" escriba "Dar de baja"

  Cita On-line

  A través de nuestro sistema de cita on-line, podrá reservar en la mayoría de especialidades médicas de nuestro centro hospitalario.

  Para hacerlo, ingrese en el siguiente cuadro su DNI y contraseña.

  Cita On-line

  A través del nostre sistema de cita en línia, podrà reservar a la majoria d’especialitats mèdiques del nostre centre hospitalari.

  Per fer-ho, ingressi en el següent quadre seu DNI i contrasenya.