Gastrectomia Vertical | Tub Gàstric

Què és la Gastrectomia Vertical?

La Gastrectomia vertical és una cirurgia que s’utilitza en pacients obesos mòrbids i que té com a objectiu reduir el volum de l’estómac en un 80-85%. Al reduir el volum de l’estómac, s’aconsegueix una sacietat precoç, reduir la gana, modificar els hàbits alimentaris i així realitzar una pèrdua ponderal progressiva i mantinguda en el temps. Al contrari que en altres procediments, no es modifica ni el trànsit ni la funcionalitat de l’intestí.

A qui es proposa la Gastrectomia Vertical?

Aquesta tècnica es proposa a pacients amb obesitat mòrbida que compleixin els següents criteris:

Aquests paràmetres són una guia per a la selecció de la tècnica, però la decisió final vindrà derivada de les entrevistes i exploracions dels professionals sanitaris amb el propi pacient.

Com es realitza?

La cirurgia es realitza en quiròfan, amb anestèsia general. Tota la cirurgia es realitza per laparoscòpia, amb 5 petites incisions. La cirurgia dura al voltant d’uns 60-70 minuts. No sol ser necessari anar a l’UCI després. A l’endemà de la cirurgia s’inicia la ingesta de líquids. L’estada hospitalària és d’uns 2-3 dies.

Quins són els beneficis?

1. Pèrdua ponderal d’aproximadament el 60% de l’excés de pes.

2. Millora de les malalties associades a l’obesitat o 50% de remissió completa de la diabetis tipus 2, 60% de millora de la hipertensió arterial,> 80% de millora dels trastorns relacionats amb els lípids,> 80% millora de la apnea de la son.

3. Millora de la qualitat de vida en més de el 90% dels casos.

Quines són les complicacions? I els efectes secundaris?

La taxa de complicacions és d’aproximadament un 5%. Les més freqüents són: hemorràgia, fugida de la línia de secció gàstrica, infecció i dificultat a l’inici de la ingesta. En menys d’un 3% dels casos és necessari reintervenir per alguna d’aquestes o altres complicacions. El risc de mortalitat és del 0,27%.

Atès que la cirurgia només és a l’estómac, hi ha pocs riscos de malnutrició o de dèficits de vitamines. Sí que pot aparèixer anèmia i dèficit de ferro. En ocasions s’han observat complicacions de vòmits i reflux anys després de la cirurgia, que poden arribar a requerir una nova intervenció.

Hi ha un risc d’escassa pèrdua ponderal o de reguany de pes que pot arribar a ser del 20%.

Després de la cirurgia

després de l’alta de l’hospital és necessari seguir una dieta estricta durant 3 a 6 mesos després de la cirurgia, combinada amb activitat física regulada. El temps necessari de baixa és d’uns 2-3 setmanes, en funció del tipus d’activitat laboral que s’ocupi.

Durant la primera setmana pot haver molèsties en relació a les ferides i alguna dificultat a la ingesta oral. Tant la persona com el nou estómac han d’aprendre a menjar una altra vegada i a coordinar-se mútuament.

La pèrdua de pes és progressiva durant el primer any, sent més important durant els primers 6 mesos.

Les dones amb desitjos de quedar-se embarassades es recomana que esperin a almenys un any. L’embaràs i el desenvolupament de la criatura no es veuen modificats per la cirurgia, encara que sí es recomana una vigilància més estreta per l’obstetra durant les primeres setmanes de la gestació.

Demani'ns més informació

  Todo el díaMañanaTarde

  La petición de información mediante este formulario nos autoriza a enviarle la información solicitada o publicidad de nuestras novedades por correo electrónico. Los datos que usted nos proporcione mediante este formulario no serán distribuidos ni utilizados para fines ajenos a esta empresa, según la ley de protección de datos. En el momento que desee dejar de recibir información o que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos envíe éste formulario completando sus datos y en el campo "Solicitud de información" escriba "Dar de baja"

  Cita On-line

  A través de nuestro sistema de cita on-line, podrá reservar en la mayoría de especialidades médicas de nuestro centro hospitalario.

  Para hacerlo, ingrese en el siguiente cuadro su DNI y contraseña.

  Cita On-line

  A través del nostre sistema de cita en línia, podrà reservar a la majoria d’especialitats mèdiques del nostre centre hospitalari.

  Per fer-ho, ingressi en el següent quadre seu DNI i contrasenya.