Hèrnia Inguinal

L’hèrnia inguinal es produeix quan una part del nostre intestí travessa la paret abdominal mitjançant forats o fissures. A el passar, la part sortint queda atrapada i pot ocasionar problemes greus si no és tractada.

Quins símptomes són els més habituals?

Habitualment, les hèrnies inguinals no donen símptomes clars. Per norma general, l’habitual és que la persona que la pateixi es noti un bony a la zona de l’engonal o, fins i tot, en els homes, a la zona de l’escrot.

A més, l’embalum sol canviar de posició segons ens moguem i és més visible a l’estar en peu que tombat. D’altra banda, també sol canviar de mida al tossir o fer força amb l’abdomen.

En alguns casos, l’hèrnia pot produir alguna molèstia a la zona, com dolors que van i vénen i restrenyiment.

Aquests símptomes solen anar empitjorant, de manera que el més recomanable és acudir el més aviat possible a un cirurgià que valori la situació i realitzi el diagnòstic. Si esperem que hi hagi complicacions per a procedir a la cirurgia, el més probable és que acabi sent una intervenció d’urgència, amb el que tot això comporta.

Els símptomes que indiquen una complicació que pot arribar a ser greu són: febre, enduriment de la zona, dolors forts, restrenyiment prolongat.

Tinc un bony, però no sé si és una hèrnia Com puc saber-ho?

Aquesta resposta és senzilla: Pots saber si tens una hèrnia inguinal, amb total seguretat, acudint a un metge especialista en Cirurgia General. En Policlínica Barcelona t’oferim la primera visita de valoració amb el nostre Cirurgià general a un preu assequible perquè pugui valorar el teu cas i puguis resoldre els teus inquietuds.

 

Quin és el tractament per a una hèrnia inguinal?

L’únic tractament que existeix per l’hèrnia inguinal és la cirurgia. Fa temps es van plantejar solucions alternatives com faixes, cinturons, etc, però no només no van detenir el creixement de l’hèrnia, sinó que es van mostrar totalment ineficaços.

Per això, la cirurgia és l’únic tractament efectiu sense dubte. La intervenció és senzilla i, si es produeix abans que l’hèrnia entri complicacions, pot realitzar-se de manera ambulatòria i sense necessitat de ser ingressat.

La cirurgia consisteix a col·locar l’intestí dins de l’abdomen i reparar l’orifici de sortida. A més, no sol presentar complicacions i, en mans d’un expert cirurgià, la recuperació no només és ràpida, sinó que pràcticament no presenta molèsties en el postoperatori.

 

Quines complicacions puc tenir si espero a realitzar la cirurgia?

Les més habituals són:

Hèrnia incarcerada: L’embalum s’ha tornat fix en l’engonal, s’endureix i no minva. En aquests casos es poden produir dolors molt forts i cal intervenir immediatament per evitar que es produeixin complicacions més greus, en la majoria de casos, l’hèrnia estrangulada.

Hèrnia estrangulada: En aquest cas, l’embalum de l’hèrnia és fix i dolorós. Es produeix a causa de que el reg sanguini de les vísceres sortints s’interromp a causa de l’estrangulament que pateix l’hèrnia. En aquest cas la cirurgia és molt urgent perquè pot produir-se un infart de la zona i una infecció secundària.

Demani'ns més informació

  Todo el díaMañanaTarde

  La petición de información mediante este formulario nos autoriza a enviarle la información solicitada o publicidad de nuestras novedades por correo electrónico. Los datos que usted nos proporcione mediante este formulario no serán distribuidos ni utilizados para fines ajenos a esta empresa, según la ley de protección de datos. En el momento que desee dejar de recibir información o que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos envíe éste formulario completando sus datos y en el campo "Solicitud de información" escriba "Dar de baja"

  Cita On-line

  A través de nuestro sistema de cita on-line, podrá reservar en la mayoría de especialidades médicas de nuestro centro hospitalario.

  Para hacerlo, ingrese en el siguiente cuadro su DNI y contraseña.

  Cita On-line

  A través del nostre sistema de cita en línia, podrà reservar a la majoria d’especialitats mèdiques del nostre centre hospitalari.

  Per fer-ho, ingressi en el següent quadre seu DNI i contrasenya.