Otoplàstia

Què és una Otoplàstia?

La Otoplastia és una operació senzilla i de curta durada, que permet resoldre aquells problemes estètics relacionats amb les orelles. Es realitza amb anestèsia local, una lleugera sedació perquè el pacient no percebi cap molèstia i de forma ambulatòria, pel que no és necessària l’hospitalització i el pacient pot tornar a casa en el transcurs de les 2-4 hores següents a la fi de la intervenció i pot incorporar-se a la seva vida diària a l’endemà.

A més, aquest tipus d’operacions, per la seva seguretat i fiabilitat, permet que sigui realitzada en pràcticament qualsevol persona i permet veure els resultats a l’acte.

Quin és el procés de l'operació?

El procés és senzill i segur:

El Doctor especialista en Cirurgia Reconstructiva farà una valoració mèdica i personalitzada. Es realitzen proves preoperatòries al pacient per comprovar que si presenta hipersensibilitat cutània, al·lèrgies o problemes de coagulació.

Durant l’operació, s’aplica una anestèsia local a la zona i s’administra una lleugera sedació al pacient perquè no senti cap molèstia.

Es realitza una incisió darrere de l’orella fins arribar a la zona que presenta curvatura o deformitat. Després, es col·loquen uns punts de material que pleguen l’orella de manera natural, corregint la deformitat.

Després de la intervenció, el pacient ha de romandre al voltant de 2-4 hores en observació i, després ja pot marxar cap a casa. Els resultats són immediats i les molèsties post-operatòries pràcticament inexistents.

Tipus de Anomalies

La Otoplastiaes una intervenció quirúrgica ambulatòria que es realitza amb anestèsia local i corregeix diversos tipus d’anomalies en la formació de les orelles:

Orelles de pàmpol: Presenten una anomalia en la posició del pavelló auricular, el que dóna la visió d’unes orelles excessivament separades del cap i prominents que fa a la resta de la fisonomia facial.

Deformacions causades per traumatismes (cops, accidents, caigudes, …)

Demani'ns més informació

  Todo el díaMañanaTarde

  La petición de información mediante este formulario nos autoriza a enviarle la información solicitada o publicidad de nuestras novedades por correo electrónico. Los datos que usted nos proporcione mediante este formulario no serán distribuidos ni utilizados para fines ajenos a esta empresa, según la ley de protección de datos. En el momento que desee dejar de recibir información o que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos envíe éste formulario completando sus datos y en el campo "Solicitud de información" escriba "Dar de baja"

  Cita On-line

  A través de nuestro sistema de cita on-line, podrá reservar en la mayoría de especialidades médicas de nuestro centro hospitalario.

  Para hacerlo, ingrese en el siguiente cuadro su DNI y contraseña.

  Cita On-line

  A través del nostre sistema de cita en línia, podrà reservar a la majoria d’especialitats mèdiques del nostre centre hospitalari.

  Per fer-ho, ingressi en el següent quadre seu DNI i contrasenya.