Pilota Gàstrica / intragàstrica

En què consisteix la Pilota Gàstrica o intragàstrica?

És un tractament per a l’obesitat que permet baixar entre 10 i 30kg a mig termini, de manera sana, sense passar gana i amb un seguiment mèdic i nutricional exhaustiu.

Consisteix a introduir una pilota a l’estómac farcit de sèrum fisiològic blau, totalment innocu, però que permetrà el pacient eliminar la sensació de fam i l’ansietat. A més, permet baixar de pes amb poc esforç i resultats visibles des de les primeres setmanes.

Quant dura el tractament?

El més habitual dura 6 mesos, però es realitza de manera personalitzada i l’especialista és qui recomana la durada exacta. El temps serà el mínim perquè el pes es perdi de manera sana, sostenible i constant i que no apareguin excessos de pell, estries, etc. A més, s’ha d’assolir l’objectiu no només amb un nou cos, sinó amb una ment conscienciada i uns hàbits alimentaris sans i ben assumits.

Col·locació de la pilota intragàstrica

La col·locació de la pilota intragàstric es realitza per via endoscòpica, és a dir, per la boca i sense talls ni cicatrius. Amb el pacient sedat, s’introdueix per la boca la pilota desinflat amb un aparell especial i, un cop dins, s’omple de sèrum fisiològic, el qual és de color blau i totalment innocu. El color blau no és casual, prevé que, en cas de trencament (la qual cosa és molt inusual, representa el 0,001%) l’orina sigui blau i ens posi sobre avís que cal retirar-lo i tornar-lo a col·locar. D’aquesta manera, el tractament no es veu paralitzat en cap moment i és totalment segur.

Un cop col·locat, pots tornar a casa i seguir les pautes mèdiques i nutricionals que lliuren els especialistes. Així vam començar el procés a un nou pes i una nova vida.

Retirada de la pilota intragàstrica

La retirada de la pilota intragàstric es realitza als 6 mesos des de la col·locació i un cop s’ha baixat tot el pes estipulat pels especialistes. Es du a terme de la mateixa manera que la col·locació: per via endoscòpica, és a dir, per la boca i sense talls ni cicatrius. Amb el pacient anestesiat, s’introdueix per la boca un aparell especial que desinfla la pilota i el treu de l’estómac. Un cop el pacient es desperta, queda ingressat unes hores per a un control exhaustiu i se li dóna l’alta.

La retirada de la pilota no és la fi de l’tractament, en molts casos és necessari continuar amb les visites mèdiques i nutricionals per tal d’estabilitzar el pes, és a dir, no recuperar-lo. La taxa d’èxit és molt elevada, un 95% dels nostres pacients aconsegueix estabilitzar el pes i canviar de vida.

Demani'ns més informació

  Todo el díaMañanaTarde

  La petición de información mediante este formulario nos autoriza a enviarle la información solicitada o publicidad de nuestras novedades por correo electrónico. Los datos que usted nos proporcione mediante este formulario no serán distribuidos ni utilizados para fines ajenos a esta empresa, según la ley de protección de datos. En el momento que desee dejar de recibir información o que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos envíe éste formulario completando sus datos y en el campo "Solicitud de información" escriba "Dar de baja"

  Cita On-line

  A través de nuestro sistema de cita on-line, podrá reservar en la mayoría de especialidades médicas de nuestro centro hospitalario.

  Para hacerlo, ingrese en el siguiente cuadro su DNI y contraseña.

  Cita On-line

  A través del nostre sistema de cita en línia, podrà reservar a la majoria d’especialitats mèdiques del nostre centre hospitalari.

  Per fer-ho, ingressi en el següent quadre seu DNI i contrasenya.